Usłyszałem słowa: „Jesteś żywym świadkiem życia po śmierci i Mojej prawdziwej obecności. Jesteś świadkiem nieba, piekła, czyśćca, szatana i Mnie. ...

Ze względu na nasilenie się objawów mojej choroby w tym czasie wydało mi się dobrą rzeczą poprosić Boga o pomoc w sakramencie ...

W naszym małżeństwie pozornie nic się nie poprawiało, ale po kilku latach tamten cudzołożny związek się rozpadł, a mąż do ...

Anglia była jednym z pierwszych krajów Zachodu, który objęła ewangelizacyjna działalność Kościoła. W VI w. misję do zamieszkujących wyspę germańskich ...