25-lecie Wspólnoty L’Arche w Poznaniu

6 października 2019 r. Wspólnota L’Arche z Poznania będzie świętowała 25-lecie istnienia.

Obchodzenie jubileuszu rozpocznie się Mszą św. o godzinie 10.00 w Bazylice archidiecezjalnej pw. św. św. Piotra i Pawła w Poznaniu, którą odprawi biskup pomocniczy archidiecezji poznańskiej Damian Bryl.

Od godziny 16.00 w holu Auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza będzie czynna wystawa twórczości osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz wystawa fotograficzna przedstawiająca życie w L’Arche.

Na godzinę 17.00 zaplanowano koncert charytatywny na scenie Auli Uniwersyteckiej. Podczas koncertu wystąpią m.in.: Zespół Piosenki Naiwnej oraz Grzegorz Płonka (fortepian). Słowo o L’Arche wygłosi Stephan Posner – Dyrektor Międzynarodowej Federacji L’Arche. Zaprezentuje się także Wspólnota L’Arche w Poznaniu.

W drugiej części wystąpi chór Gospel Joy.

Wspólnota serdecznie zaprasza wszystkich, którzy razem z nią chcą uczcić jubileusz 25-lecia. Zaproszenia – bezpłatne wejściówki na popołudniowy koncert – można zarezerwować pod numerem telefonu 507 851 246 lub 501 866 777, lub pod adresem: poznan@larche.org.pl.

Wydarzenie ma charakter charytatywny. Ponadto ma na celu podziękowanie  wszystkim przyjaciołom, wolontariuszom i darczyńcom wspierającym Wspólnotę.

Pierwsza Wspólnota L’Arche (Arka) została założona w 1964 r. we Francji przez Jeana Vanier. Jean zamieszkał z dwoma mężczyznami z niepełnosprawnością intelektualną, którzy nie byli zdolni żyć samodzielnie. Jego pragnieniem było stworzenie im prawdziwego domu, w którym  będą się czuli bezpieczni i kochani. Świadectwo życia Jeana i jego towarzyszy zachęciło wielu innych do pójścia w ich ślady. Obecnie L’Arche jest międzynarodową federacją zrzeszającą 154 wspólnoty w 40 krajach i prowadzi różnoraką działalność mającą na celu wspieranie osób z niepełnosprawnością intelektualną. We wspólnotach osoby z niepełnosprawnością i sprawne (asystenci) dzielą zwykłe, codzienne życie. Rodzinną atmosferę i braterskie relacje łączy się tu z fachową opieką i profesjonalną pomocą oraz pracą i zajęciami w warsztatach terapii zajęciowej.

W Polsce są 4 wspólnoty: w Śledziejowicach pod Krakowem, w Poznaniu, Wrocławiu i Warszawie; nowa wspólnota w Gdyni właśnie powstaje.

Wspólnota w Poznaniu powstała w 1994 r. i skupia mieszkańców w dwóch domach przy ul. Polańskiej oraz ul. Żytniej. Członkowie wspólnoty zaangażowani są także w projekty mające na celu pomoc osobom z niepełnosprawnością intelektualną i ich rodzinom w ich miejscach zamieszkania. L’Arche ma zarząd lokalny i gromadzi wokół siebie wielu wolontariuszy i sympatyków, których łączy przyjaźń z osobami z niepełnosprawnością.

W ostatnich miesiącach Wspólnota otrzymała w darze budynek, który pragnie przebudować tak, by służył kolejnym osobom z niepełnosprawnością jako miejsce wsparcia i pomocy. Aby to pragnienie urzeczywistnić, Wspólnota potrzebuje ogromnego wsparcia finansowego od ludzi dobrej woli i instytucji, dlatego jubileuszowe uroczystości mają charakter charytatywny. Członkowie Wspólnoty będą wdzięczni za każdą złotówkę

Honorowy patronat nad jubileuszem objęła Małżonka Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – Agata Kornhauser-Duda

Komitet honorowy:

Arcybiskup Metropolita Poznański – JE abp Stanisław Gądecki, Wojewoda Wielkopolski – Zbigniew Hoffmann, Prezydent Miasta Poznania – Jacek Jaśkowiak, Marszałek Województwa Wielkopolskiego – Marek Woźniak, Rektor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu – JM prof. dr hab. Andrzej Lesicki.

Patroni medialni:

Telewizja Polska S.A. Oddział w Poznaniu, Radio Poznań, Radio Emaus, „Przewodnik Katolicki”, „Miłujcie się!”, DEON.pl

Więcej informacji:

Pod numerami: 515 260 347 lub 507 851 246, a za jakiś czas także na stronie internetowej L’Arche.

 Motto uroczystości 25-lecia:

„L’Arche zmienia świat serce po sercu”

L’Arche objawia dar osób z niepełnosprawnością intelektualną. (…) L’Arche jest znakiem, że prawdziwie ludzkie społeczeństwo musi opierać się na przyjmowaniu i poszanowaniu najmniejszych i najsłabszych. (Karta L’Arche)

We wspólnotach L’Arche osoby z niepełnosprawnością intelektualną i pełnosprawne dzielą zwykłe, codzienne życie. Istotą ich zaangażowania jest zaufanie Bogu i wzajemne relacje. Cieszy ich unikalna wartość każdej osoby i wierzą w to, że potrzebują siebie nawzajem. Misją L’Arche jest  przyjmowanie i głoszenie daru osoby z niepełnosprawnością intelektualną, odkrywanego we wzajemnych relacjach. Relacje te są źródłem przemiany serca i odpowiedzią na Boże wezwanie. Członkowie L’Arche angażują się w swoich środowiskach, współpracując na rzecz tworzenia bardziej ludzkiego społeczeństwa.

Wspólnoty L’Arche nie mogłyby istnieć bez ludzi, którzy ofiarowują swój czas, by spędzić go z osobami dotkniętymi niepełnosprawnością intelektualną. Niektórzy oddają rok, dwa ze swego życia, a niekiedy więcej, mieszkając w domach wspólnoty. Inni wspierają wspólnotę jako wolontariusze, pomagając od czasu do czasu w pracach domowych, zapraszając stałych mieszkańców na wspólne wyjścia lub angażując się w organizację niektórych wydarzeń. Wszyscy, którzy chcieliby się zaangażować w budowanie wspólnot L’Arche, są do tego serdecznie zaproszeni!

Założyciel L’Arche Jean Vanier zmarł 7 maja 2019. Jego ostatnie przesłanie:

Odczuwam głęboki pokój i ufność. Nie jestem pewny, jaka będzie przyszłość, ale Bóg jest dobry i cokolwiek się stanie, tak będzie najlepiej. Jestem szczęśliwy i dziękuję za wszystko. Najgłębsze wyrazy miłości dla każdego z Was.