Info Zobacz

ABC

ABC na autobusach

W styczniu miejskie autobusy w Poznaniu jeżdżą z hasłami zachęcającymi do konkretnych czynów miłości bliźniego. Ewangelizacyjne banery umieszczone z tyłu, na zewnątrz pojazdów promują hasła, których autorem jest ks. kard. Stefan Wyszyński.

Zostało wybranych sześć haseł z dziesięciopunktowego ABC Społecznej Krucjaty Miłości stworzonej przez Prymasa Tysiąclecia. Są to takie wskazania jak: „Mów zawsze życzliwie o drugich – nie mów źle o bliźnich. Napraw krzywdę wyrządzoną słowem. Nie czyń rozdźwięku między ludźmi”, „Przebaczaj wszystko, wszystkim. Nie chowaj w sercu urazy. Zawsze pierwszy wyciągnij rękę do zgody”. Są to zatem konkretne propozycje dla każdego człowieka.

Akcja ewangelizacyjna ma na celu przypomnienie idei Prymasa Tysiąclecia, aby walkę z otaczającym złem zacząć od przemiany własnego serca. Hasła dają praktyczne wskazówki jak zacząć zmieniać na lepsze życie osobiste, rodzinne i społeczne.

Organizatorem akcji jest Fundacja „Nasze dzieci” we współpracy z czasopismem „Miłujcie się!”, którego misją, od początku jego zaistnienia w 1975 r., jest promowanie ABC Społecznej Krucjaty Miłości. Wszystkie dziesięć punktów ABC znajduje się na tylnej stronie okładki każdego numeru.

„Chcieliśmy wyjść z przesłaniem chrześcijańskim w przestrzeń miasta i w nowy sposób przypomnieć znane treści. Prymas Wyszyński walczył o odnowę religijną i moralną narodu w trudnych, komunistycznych czasach. Chciał dać ludziom nadzieję i pokazać, że niezależnie od zewnętrznych okoliczności człowiek może żyć zgodnie z Ewangelią. Dziś system polityczny w kraju jest inny, ale wnętrze każdego człowieka niezmiennie potrzebuje formacji”

– mówi Mateusz Kłosek, koordynator projektu.

Pobierz darmowy numer Miłujcie się! 2018-4

Oprócz banerów na zewnątrz autobusów oraz w ich wnętrzu, także w tramwajach znalazły się plakaty promujące punkty ABC. W Poznaniu pojawiły się również billboardy związane z akcją. Czasopisma „Miłujcie się!” z ABC na tylnej stronie okładki pojawiło się na specjalnych stojakach w poznańskich parafiach.

ABC Społecznej Krucjaty Miłości

  1. Szanuj każdego człowieka, bo Chrystus w nim żyje. Bądź wrażliwy na drugiego człowieka, twojego brata.
  2. Myśl dobrze o wszystkich – nie myśl źle o nikim. Staraj się nawet w najgorszym znaleźć coś dobrego.
  3. Mów zawsze życzliwie o drugich – nie mów źle o bliźnich. Napraw krzywdę wyrządzoną słowem. Nie czyń rozdźwięku między ludźmi.
  4. Rozmawiaj z każdym językiem miłości. Nie podnoś głosu. Nie przeklinaj. Nie rób przykrości. Nie wyciskaj tez. Uspokajaj i okazuj dobroć.
  5. Przebaczaj wszystko, wszystkim. Nie chowaj w sercu urazy. Zawsze pierwszy wyciągnij rękę do zgody.
  6. Działaj zawsze na korzyść bliźniego. Czyń dobrze każdemu, jakbyś pragnął, aby tobie tak czyniono. Nie myśl o tym, co tobie jest kto winien, ale co Ty jesteś winien innym.
  7. Czynnie współczuj w cierpieniu. Chętnie spiesz z pociechą, radą, pomocą, sercem.
  8. Pracuj rzetelnie, bo z owoców twej pracy korzystają inni, jak Ty korzystasz z pracy drugich.
  9. Włącz się w społeczną pomoc bliźnim. Otwórz się ku ubogim i chorym. Użyczaj ze swego. Staraj się dostrzec potrzebujących wokół siebie.
  10. Módl się za wszystkich, nawet za nieprzyjaciół.

Kard. Stefan Wyszyński