Aborcja to nie rozwiązanie

W numerze 3/2015 „Miłujcie się!” opublikowaliśmy świadectwo Ewy, która będąc w siódmym tygodniu ciąży, zaraziła się różyczką. W szpitalu lekarze poinformowali ją o zagrożeniach związanych z zarażeniem się tą chorobą podczas tak wczesnej fazy ciąży: dziecko może być głuchonieme, może nie widzieć, mieć wadę serca i nie przeżyć porodu…

Zaproponowano aborcję, ale Ewa podjęła natychmiast decyzję, że pokocha to dziecko, choćby było niepełnosprawne, i przyjmie je takie, jakie jest. Oddała je również pod opiekę Matki Bożej.

Trafiła szczęśliwie na dobrą i wspierającą ją podczas dalszej ciąży lekarkę, ale musiała też konfrontować się z postawami osób, które uważały, że lepiej chore i niepełnosprawne dziecko zabić. Zamiast otrzymać jeszcze większe wsparcie w trudnej i stresującej sytuacji, kobieta musiała stawić czoło krytyce i źle pojmowanej trosce… W 1997 r. Ewa bez komplikacji urodziła córkę Olę. Dziewczynka miała niewielką niedomykalność zastawki tętnicy płucnej w sercu, ale poza tym była zdrowa.

Dziś Ola jest dorosłą, piękną kobietą – żoną i matką. Mimo wady serca i problemów ze wzrokiem jest szczęśliwa i angażuje się w działania mające na celu obronę życia człowieka oraz jego godności od poczęcia do naturalnej śmierci. Swojej mamie jest bardzo wdzięczna za to, że mimo wyraźnych nacisków ze strony innych i zarysowującej się trudnej przyszłości z chorym dzieckiem przyjęła ją z miłością.

Film ze świadectwem Ewy i Oli pt. Życie jest święte można zobaczyć na YouTube na kanale Miłujcie się! TV.

Życie jest najpiękniejszym darem Boga

Święty Jan Paweł II podkreśla, że od momentu zapłodnienia komórki jajowej rozpoczyna się życie nowej istoty ludzkiej. Jest to fakt naukowy: „Tę oczywistą prawdę, zawsze uznawaną, […] nowoczesna genetyka potwierdza cennymi dowodami”.

Dlatego „Istota ludzka powinna być szanowana i traktowana jako osoba od momentu swego poczęcia i dlatego od tego samego momentu należy jej przyznać prawa osoby, wśród których przede wszystkim nienaruszalne prawo każdej niewinnej istoty ludzkiej do życia” (Evangelium vitae, 60).

Przejawem deprawacji ludzkich sumień jest legalizacja aborcji i eutanazji.

Święty Jan Paweł II pisał, że aborcja i eutanazja to odrażające zbrodnie, których żadna ludzka ustawa nie może uznać za dopuszczalne: „Nic i nikt nie może dać prawa do zabicia niewinnej istoty ludzkiej, czy to jest embrion czy płód, dziecko czy dorosły, człowiek stary, nieuleczalnie chory czy umierający. […] Żadna władza nie ma prawa do tego zmuszać, ani na to przyzwalać” (EV 57);

Przerwanie ciąży jest – niezależnie od tego, w jaki sposób zostaje dokonane – świadomym i bezpośrednim zabójstwem istoty ludzkiej w początkowym stadium jej życia, obejmującym okres między poczęciem a narodzeniem. […] Tym, kto zostaje zabity, jest istota ludzka u progu życia, a więc istota najbardziej niewinna, jaką w ogóle można sobie wyobrazić: nie sposób uznać jej za napastnika, a tym bardziej za napastnika niesprawiedliwego!” (EV 58).

Święta Matka Teresa z Kalkuty z kolei ostrzegała: „Tym, co najbardziej niszczy pokój we współczesnym świecie, jest aborcja – ponieważ jeżeli matka może zabić swoje własne dziecko, co może powstrzymać ciebie i mnie od zabijania się nawzajem?”.

Gdy w 1996 r. w polskim parlamencie rozważano zmianę prawa dotyczącego życia nienarodzonych, Matka Teresa napisała wówczas do Polaków list, w którym znaleźć można takie słowa:

„Życie jest najpiękniejszym darem Boga. On stworzył nas do wielkich rzeczy, aby kochać i być kochanym. Bóg daje nam czas na ziemi, abyśmy poznali Jego miłość, abyśmy doświadczyli Jego miłości do głębi naszego istnienia. Abyśmy Go kochali, byśmy kochali naszych braci i siostry.

Życie jest darem Boga. Darem, którym tylko Bóg może obdarzać. I Bóg w swojej pokorze dał mężczyźnie i kobiecie zdolność współpracy z Nim w przekazywaniu życia. Jakikolwiek był Jego zamiar, nie wolno nam ingerować w ten piękny Boży dar ani go niszczyć.

Dlaczego dzisiaj ludzie boją się małego dziecka? Ponieważ chcą mieć łatwiejsze, bardziej komfortowe, wygodniejsze życie? Więcej wolności? Bać się należy jedynie łamania Bożych praw, ponieważ Bóg w swojej nieskończonej i czułej miłości pragnie tylko naszego dobra, naszego szczęścia, naszej miłości”.

opr. red.

O wiele więcej znajdziesz w naszym sklepie!

1641-1564-czyimi-dziecmi-jestesm731-jezeli_znakow_i_cudow_550x781