Adopcja misyjna – Madagaskar

Po raz drugi, 5 września, w Kościele katolickim obchodzony jest Dzień Adopcji Serca. Już od czterech lat projekt edukacyjny „Misja Szkoła” ma pod swoją opieką ponad sześćset dzieci ze szkół w Bangladeszu, Indiach, Nepalu oraz na Madagaskarze. Na podobne wsparcie czekają jednak kolejne.

Celem adopcji serca jest objęcie pomocą duchową i materialną konkretnego, znanego z imienia i nazwiska, dziecka pochodzącego z krajów uboższych.

Realia w krajach misyjnych najczęściej są okrutne. Mimo że żyjemy w XXI w., powszechnym zjawiskiem w niektórych regionach naszej planety są głód i brak dostępu do wody pitnej.

Badania pokazują, że 800 mln ludzi na świecie głoduje (IFPRI), a prawie 750 mln nie ma dostępu do czystej, nieskażonej wody (UNICEF). Z przedstawionego raportu UNICEF wynika, że do 2030 r. 69 milionom dzieci grozi śmierć na skutek chorób, którym można zapobiec, a 167 milionów dzieci żyje w nędzy. Dlatego pojawiają się inicjatywy mające na celu zniwelowanie widocznych gołym okiem nierówności społecznych.

Według raportu UNICEF najbardziej skutecznym środkiem zapobiegającym ubóstwu i wykluczeniu jest oświata. Jednak aż 124 miliony dzieci nie chodzą do szkół. Potrzebne są inwestycje w szkolnictwo dla najbardziej potrzebującej młodzieży.

Projekt „Misja Szkoła” prowadzony przez misjonarzy oblatów i redakcję „Misyjnych Dróg” pozwala udzielić pomocy dzieciom w krajach misyjnych.

„Adoptowane” dzieci pozostają w swoim kraju, środowisku, kulturze i tam otrzymują potrzebne wsparcie. Kontakt z dzieckiem jest możliwy za pośrednictwem misjonarzy oblatów. Dziecko, które jest wspierane, dwa razy w roku wysyła do rodziców adopcyjnych listy za pośrednictwem redakcji. Rodzice śledzą postępy dziecka w ciągu roku.

Udziału w projekcie mogą podjąć się także instytucje czy grupy, np. klasy szkolne, drużyny harcerskie, koła parafialne. Zdarza się, że wspólną adopcję podejmuje paczka znajomych. Finansowo jest to wtedy łatwiejsze do udźwignięcia, choć koszty udziału w inicjatywie nie są powalające. – Obecnie na adopcję czeka 65 dzieci z dwóch szkół na Madagaskarze. Jedna z nich to szkoła podstawowa, a druga to stolarska – zawodowa.

Koszt to kolejno 100 lub 200 euro. Za tę kwotę opłacana jest szkoła, ciepły posiłek każdego dnia, mundurek, podręczniki, przybory szkolne i potrzebna pomoc medyczna. Do akcji „Misja Szkoła” można dołączyć w każdej chwili.

Więcej o inicjatywie oraz o otwartych programach adopcyjnych można przeczytać na stronie www.misjaszkola.pl.