Apel o prawo do życia

APEL DO POLSKICH PARLAMENTARZYSTÓW

o prawo do życia dla każdego poczętego dziecka i ochronę macierzyństwa

Polska Federacja Ruchów Obrony Życia (jej wiceprezesem jest dr inż. Antoni Zięba) na konferencji prasowej 22 marca 2016 roku przedstawiła Apel do polskich parlamentarzystów o prawo do życia dla każdego poczętego dziecka i ochronę macierzyństwa. Postuluje się w nim wykreślenie z ustawy „O planowaniu rodziny” z dnia 7 stycznia 1993 roku wszystkich zapisów dopuszczających możliwość zabijania poczętych dzieci oraz uchwalenie prawa, które będzie chronić życie każdego człowieka od momentu poczęcia, bez względu na stan jego zdrowia czy okoliczności poczęcia. Polska Federacja Ruchów Obrony Życia w apelu opowiada się również za utrzymaniem niekaralności kobiety – matki dziecka poczętego.

W apelu zwrócono również uwagę na potrzebę kompleksowej i możliwie pełnej opieki nad matką i rodziną dziecka poczętego, zwłaszcza pomocy i wsparcia dla kobiet w ciąży problemowej (w sytuacji, gdy poczęte dziecko jest prenatalnie chore, zagrożone jest zdrowie matki lub gdy ciąża jest skutkiem przestępstwa).

Zachęcamy do podpisywania się pod apelem na stronie!: www.kochamykazdedziecko.pl

Potrzeba 100 000 podpisów!

Na stronie znajduje się cały tekst apelu wraz z uzasadnieniem.

Konieczność zmiany prawa widoczna jest zwłaszcza w kontekście niedawnego, szokującego wydarzenia w warszawskim szpitalu na ul. Madalińskiego: dziecko, które przeżyło dwie nieudane aborcje umierało przez blisko godzinę, bo nikt nie udzielił mu pomocy.

 

LIST AUTORÓW APELU

Inicjatywa Polskiej Federacji Ruchów Obrony Życia

Kochamy każde dziecko!

 

Liderzy polskich organizacji pro-life zorganizowali akcję zbierania podpisów pod „Apelem do polskich parlamentarzystów o prawo do życia dla każdego poczętego dziecka i ochronę macierzyństwa”. Jeśli kochasz dzieci – poprzyj i podaj dalej!

Organizatorzy pragną uwrażliwić społeczeństwo na bezcenną wartość życia każdego poczętego dziecka i wpływać na parlamentarzystów w celu dokonania odpowiednich zmian w polskim prawie, w szczególności w ustawie „O planowaniu rodziny…” z dnia 7 stycznia 1993 roku.

Geneza „Apelu”

Nowa sytuacja społeczno-polityczna ożywiła nadzieje wielu Polaków na wzmocnienie ochrony życia poczętych dzieci. Chodzi o objecie prawną ochroną także dzieci prenatalnie chorych i poczętych w wyniku czynu zabronionego. Za pełną ochroną opowiada się większość Polaków. W dwóch ogólnopolskich sondażach przeprowadzonych w latach: 2012 (przez Centrum Myśli Jana Pawła II) i 2013 (przez CBOS) na pytanie: „Czy opowiadasz się za prawem do życia każdego poczętego dziecka bez wyjątku” – „tak” odpowiedziało odpowiednio 80% i 75% Polaków.

Inicjatywę zmiany polskiego prawodawstwa podjęła grupa liderów różnych organizacji pro-life, działających w Polsce. Postanowiono wykorzystać formę obywatelskiej inicjatywy ustawodawczej, by objąć prawną ochroną wszystkie poczęte dzieci, bez wyjątków. Organizatorzy planują wprowadzić do polskiego ustawodawstwa zapisy polepszające ochronę macierzyństwa, w szczególności ciąże specjalnej troski.

Obowiązujące ustawodawstwo, uznając kobietę za drugą ofiarę aborcji, wyłącza ją spod sankcji karnej za nielegalne przerwanie ciąży. Karze więzienia do 3 lat podlega lekarz/osoba wykonująca aborcje a także osoby skłaniające kobietę do przerwania ciąży.

Jednak Fundacja „PRO – prawo do życia”, kierowana przez p. Mariusza Dzierżawskiego, wraz ze Stowarzyszeniem. Kultury Chrześcijańskiej im. Ks. Piotra Skargi opowiedziała się za podwyższeniem sankcji karnej do 5 lat pozbawienia wolności i objęciem nią także kobiet dopuszczających się aborcji (z możliwością ewentualnego nadzwyczajnego złagodzenia, zniesienia kary przez sąd).

Powołano Komitet Inicjatywy Ustawodawczej „Stop aborcji”, który zbiera podpisy pod obywatelskim projektem ustawy z taką sankcją karną dla kobiet!

Natomiast Polska Federacja Ruchów Obrony Życia (zrzeszająca 86 ruchów i stowarzyszeń) opowiedziała się zdecydowanie za utrzymaniem dotychczasowego ustawowego zapisu, który wyłącza kobiety poddające się aborcji z odpowiedzialności karnej.

W tej sytuacji Polska Federacja Ruchów Obrony Życia nie mogła włączyć się w inicjatywę obywatelską zgłoszoną przez Fundację „PRO – prawo do życia” i zainicjowała kampanię społeczną „Kochamy KAŻDE dziecko”. Jej ważnym elementem jest zbieranie podpisów pod „Apelem do polskich parlamentarzystów o prawo do życia dla każdego poczętego dziecka i ochronę macierzyństwa”.

Zbieranie podpisów pod „Apelem” rozpoczęto 22 marca br. w siedzibie Polskiej Agencji Prasowej w Warszawie. Podpisy można składać także na stronie: www.kochamykazdedziecko.pl Liczymy także na zbieranie podpisów pod „Apelem” w parafiach. Podpisy będą zbierane do końca sierpnia br., a następnie przekazane Marszałkowi Sejmu RP.

Księża biskupi za prawem do życia bez wyjątków i przeciwko karaniu kobiet

W komunikacie z 16 kwietnia 2016 r. Konferencja Episkopatu Polski zaapelowała o zapewnienie każdemu poczętemu dziecku – bez żadnych wyjątków – prawa do życia. Trzeba podkreślić, że księża biskupi także sprzeciwiają się propozycjom prawnym przewidującym sankcje karne dla kobiet poddających się aborcji. „Apel” Polskiej Federacji Ruchów Obrony Życia jest w pełni zgodny ze stanowiskiem naszego Episkopatu.

Upowszechnianie „Apelu” wraz z uzasadnieniem

Polska Federacja Ruchów Obrony Życia planuje szeroką akcję edukacyjną służącą upowszechnieniu argumentów etycznych, medycznych, prawnych i społecznych za wprowadzeniem pełnej ochrony życia każdego poczętego dziecka i lepszej ochrony macierzyństwa. Planowane są wystawy, projekcje filmów, rozpowszechnianie folderów i innych materiałów edukacyjnych, także szeroka współpraca z mediami i organizacjami prorodzinnymi.

 

dr Paweł Wosicki – prezes Polskiej Federacji Ruchów Obrony Życia

dr inż. Antoni Zięba – wiceprezes Polskiej Federacji Ruchów Obrony Życia

Poznań – Kraków maj 2016 r.

Komunikat_KODR_ochrona_życia-1z2 Komunikat_KODR_ochrona_życia-2z2

Podobne treści znajdziesz w naszym sklepie:

wybierz_wiec_zycie_218x310 nadzieja-na-dziecko_218x310 nadzieja-zbawienia_218x310