Miłujcie się! wersja arabska - konferencja w Libanie

Arabska wersja „Miłujcie się!” w Libanie

Dnia 31 marca br. odbyła się konferencja prasowa w siedzibie Centrum Mediów Katolickich w Jall Ed-Dibb w Libanie inaugurująca dystrybucję Katolickiego Czasopisma Ewangelizacyjnego „Miłujcie się!” w wersji arabskiej – „Ahibbu ba’dukum ba’dan”. Spotkaniu, transmitowanemu we wszystkich kanałach telewizji libańskich (niektóre o zasięgu światowym), z udziałem przedstawicieli lokalnego Kościoła oraz przedstawicieli redakcji „Miłujcie się!” przewodniczył arcybiskup Paul Matar, przewodniczący Centrum Mediów Katolickich i ordynariusz diecezji bejruckiej.

Arcybiskup Matar podziękował za dar polskiego Kościoła dla Kościoła w Libanie, jakim jest czasopismo „Miłujcie się!”, wyrażając radość z faktu prostego przedstawiania podstawowych prawd wiary w czasopiśmie i wzajemnej wymiany w ten sposób dóbr duchowych między Kościołem polskim a libańskim w dziele ewangelizacji Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej.

Z kolei redaktor naczelny „Miłujcie się!”, ks. dr Mieczysław Piotrowski, powiedział, że celem czasopisma, które wychodzi obecnie już w 23 językach, jest głoszenie najważniejszych prawd naszej wiary: że Chrystus zmartwychwstał i żyje, a naszą misją jest życie tą prawdą przez sakramenty i głoszenie Ewangelii słowem i życiem, zwłaszcza wśród tych, którzy Go jeszcze nie znają.