„Biada mi, aby ktokolwiek po spotkaniu ze mną, nie odczuł obecności żywego Boga” | Jan Budziaszek