Info Zobacz

Boże Narodzenie 2018

Kochani Czytelnicy!

Mija kolejny rok naszej pracy na rzecz ewangelizacji świata. Był to czas kilku ważnych rocznic – przede wszystkim 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Cud wskrzeszenia do życia naszej Ojczyzny, po 123 latach zaborów.

Mijający rok był także Nadzwyczajnym Rokiem Świętego Józefa dla wiernych diecezji kaliskiej oraz pielgrzymów nawiedzających bazylikę św. Józefa w Kaliszu. Właśnie w tym roku członkowie Ruchu Czystych Serc po raz pierwszy zawierzyli się temu wielkiemu świętemu, pielgrzymując do jego kaliskiego sanktuarium. W mijającym roku wspominaliśmy także św. Stanisława Kostkę – patrona Polski i młodzieży.

W tym roku przypada także 1050-lecie istnienia pierwszego na ziemiach polskich biskupstwa – w Poznaniu. Dziś, nieopodal poznańskiej katedry mieści się redakcja naszego czasopisma, która kontynuuje ewangelizacyjną misję rozpoczętą przed tysiącem laty. Radosna nowina o żywym i zmartwychwstałym Jezusie przekazywana na łamach „Miłujcie się!” dociera nie tylko do polskich rodzin, ale – dzięki zagranicznym wydaniom naszego czasopisma – także do najodleglejszych zakątków świata!

Obecnie „Miłujcie się!” ukazuje się w aż 23 językach (w tym m.in. w j. arabskim, chińskim czy amharskim). Z kolei z myślą o przypadających w styczniu 2019 r. Światowych Dniach Młodzieży w Panamie przygotowaliśmy wydania specjalne naszego czasopisma. Będą one rozdawane w pięciu wersjach językowych młodym z całego świata, stanowiąc główny materiał katechetyczny.

Z całego serca dziękujemy za duchowe i materialne wspieranie dzieła ewangelizacji Polski i krajów misyjnych, które dokonuje się poprzez czasopismo „Miłujcie się!”. Serdeczne Bóg zapłać za ofiary przesłane na fundusz budowy Rekolekcyjnego Centrum Duchowości i Formacji Ruchu Czystych Serc im. św. Jana Pawła II.

Życzymy Wam, by Boże Narodzenie stało się dla Was czasem błogosławionego pokoju i radości. Niech Matka Boża ma Was, Wasze rodziny i całą naszą Ojczyznę w opiece i czuwa nad Nami przez cały nadchodzący 2019 rok!

Z darem modlitwy i kapłańskim błogosławieństwem,

ks. Mieczysław Piotrowski TChr,
ks. Jerzy Molewski TChr
z zespołem redakcyjnym