Cała prawda o małżeńskim „tak”

Sam Jezus jednoznacznie mówi, że nie ma rozwodów, po ślubie małżonkowie „już nie są dwoje, lecz jedno ciało. Co więc Bóg złączył, niech człowiek nie rozdziela” (Mt 19,6)

Ksiądz kard. Gerhard Muller, prefekt Kongregacji Nauki Wiary, komentując ogłoszoną niedawno adhortację apostolską Ojca Świętego Franciszka Amoris laetitia, jednoznacznie stwierdził, że rozwodnicy żyjący w nowym związku trwają w grzechu ciężkim i nie mogą przystępować do Komunii św. Jeżeli ktokolwiek naucza, że mają oni taką możliwość, i bezpodstawnie powołuje się przy tym na adhortację Amoris laetitia, głosi pogląd niezgodny z nauczaniem Kościoła.

Nikt nie może zmieniać Bożego prawa, które mówi, że małżeństwo ważnie zawarte jest nierozerwalne. Współżycie seksualne ma być, według Bożych planów, znakiem sakramentu małżeństwa. Każde współżycie seksualne poza sakramentem małżeństwa jest grzechem. Ksiądz kard. Muller argumentuje, że nie można mówić Jezusowi „tak”, przyjmując Go w Komunii św., i równocześnie odrzucając Jego naukę o nierozerwalności małżeństwa. Jest to sprzeczność – mówił ksiądz kardynał – bo nie można żyć w stanie łaski i równocześnie być w stanie grzechu.

Jeżeli ktoś pozostaje w stanie grzechu śmiertelnego, musi najpierw pójść do spowiedzi i dopiero po otrzymaniu rozgrzeszenia może przyjąć Komunię św. Osoby rozwiedzione tylko wtedy będą mogły przyjmować Komunię św., gdy będą żyły w czystości albo gdy rozstaną się z nieprawowitym współmałżonkiem, a jeśli to jest niemożliwe, to wtedy, gdy nie będą ze sobą współżyły. Nie można usprawiedliwiać życia w grzechu, a więc sytuacji sprzecznych z prawem Bożym.

Drodzy Małżonkowie! Pamiętajcie zawsze o tym, że w sakramencie małżeństwa Chrystus zjednoczył Was ze sobą nierozerwalnymi więzami jedności. To sam Jezus jednoznacznie mówi, że nie ma rozwodów, po ślubie małżonkowie

„już nie są dwoje, lecz jedno ciało. Co więc Bóg złączył, niech człowiek nie rozdziela” (Mt 19,6).

Każda myśl i sugestia rozwodu pochodzi od ojca kłamstwa, czyli szatana. Wszystkie swoje kryzysy, problemy i radości przedstawiajcie Jezusowi w codziennej modlitwie. Odmawiajcie codziennie różaniec, Koronkę do miłosierdzia Bożego, czytajcie Pismo Święte. Tylko z Chrystusem, z Maryją oraz ze św. Józefem pokonacie wszelkie trudności!

Jeżeli małżonkowie wspólnie się modlą, regularnie się spowiadają i uczestniczą w Eucharystii, to wówczas budują swoją przyszłość na niezniszczalnej skale, którą jest sam Bóg. Pan Jezus zaprasza Was do Ruchu Czystych Serc Małżeństw, gdyż pragnie uczyć Was kochać, odnawiając i uzdrawiając Wasze relacje małżeńskie.

Aby przystąpić do RCSM, najpierw trzeba wyznać wszystkie swoje grzechy w sakramencie pokuty, a po przyjęciu Jezusa w Komunii św. odmówić Modlitwę zawierzenia RCSM.  Odmawiajcie każdego dnia Modlitwę zawierzenia RCSM i wprowadzajcie w swoje małżeńskie życie wszystkie zobowiązania w niej zawarte. Trzeba tak uporządkować swoje codzienne obowiązki, aby na pierwszym miejscu zawsze była modlitwa.

Czuwajcie nad tym, aby telewizja i internet nie stały się złodziejami Waszego czasu – kosztem modlitwy i odpoczynku. Codziennie proście o dar czystego serca, abyście zawsze trwali w stanie łaski uświęcającej, a gdyby zdarzył się Wam śmiertelny grzech, to natychmiast przystępujcie do sakramentu pokuty. Prosimy, piszcie i przysyłajcie do redakcji swoje świadectwa.

O tym wielkim wydarzeniu, jakim było Wasze przystąpienie do RCSM,  poinformujcie naszą redakcję, przysyłając nam swój adres, datę ślubu oraz przystąpienia do RCSM. Wpiszemy Was wtedy do Księgi czystych serc i prześlemy Wam specjalne błogosławieństwo.

„Łaska Pana Jezusa Chrystusa, miłość Boga i dar jedności w Duchu Świętym niech będą z wami wszystkimi!” (2 Kor 13,13).

Modlitwa zawierzenia Ruchu Czystych Serc Małżeństw

Panie Jezu, dziękujemy Ci, że ukochałeś nas miłością bez granic, nie wahając się nawet oddać życie za nas. Dziękujemy Ci za to, że Twoja miłość chroni nas od zła, podnosi nas z największych upadków i leczy nasze najboleśniejsze rany. Dziękujemy Ci za Twoją obecność w sakramencie małżeństwa i za to, że u Ciebie zawsze możemy znaleźć lekarstwo na każde zło oraz siłę do pokonywania wszelkich trudności i kryzysów. Oddajemy Ci swoją pamięć, rozum, wolę, dusze i ciała wraz ze swoją płciowością. Przyrzekamy codziennie spotykać się z Tobą na wspólnej modlitwie i w lekturze Pisma św., w częstym przyjmowaniu Komunii św. i w adoracji Najświętszego Sakramentu. Postanawiamy regularnie przystępować do sakramentu pojednania, nie ulegać zniechęceniu i natychmiast podnosić się z każdego grzechu.  Postanawiamy nie kupować, nie czytać i nie oglądać czasopism, programów ani filmów o treściach pornograficznych. Przyrzekamy nie używać żadnych środków antykoncepcyjnych i rezygnujemy z samej postawy antykoncepcyjnej. Przyrzekamy być zawsze gotowymi na  przyjęcie każdego dziecka, które Ty, Panie, pragniesz powołać do istnienia. Pragniemy być dla niego dobrymi wychowawcami, tak aby własną postawą i świadectwem ukazywać mu drogę do Ciebie.  Panie Jezu, ucz nas systematycznej pracy nad sobą, umiejętności kontrolowania naszych pobudzeń seksualnych i emocji. Prosimy Cię o odwagę w codziennym przeciwstawianiu się złu, abyśmy unikali wszystkiego, co uzależnia i zniewala, a przede wszystkim narkotyków, alkoholu i nikotyny. Ucz nas tak postępować, aby w naszym życiu najważniejsza była miłość.  Maryjo, Matko nasza, prowadź nas drogami wiary do samego źródła miłości – do Jezusa. Za Świętym Janem Pawłem II pragniemy całkowicie zawierzyć się Tobie: „Totus Tuus, Maryjo!”. W Twoim Niepokalanym Sercu składamy całych siebie, wszystko, czym jesteśmy, każdy swój krok, każdą chwilę swojego życia. Amen!

O wiele więcej znajdziesz w naszym sklepie!

1148-Czy_rzeczywiscie_Biblia_mowi_prawde_awCD_Bylem_czlowiekiem_Arafata_550x781_aw947-Czyimi_dziecmi_jestesmy_aw