Filmy Wiara

Co Maryja mówi o św. Józefie – ks. Piotr Glas

W Ewangeliach nie znajdziemy wielu informacji o Józefie, mężu Maryi. Maryja, w kilku objawieniach wspominała o nim – i zachęca, aby go naśladować i przyzywać jego pomocy w trudnych sytuacjach życiowych.

Realizacja i montaż: ks. Sławomir Kostrzewa