Co z antykoncepcją?

Chrystus, który żyje, zbawia i naucza w Kościele katolickim, mówi zdecydowane „nie” dla antykoncepcji, ponieważ jest ona wyrazem mentalności sprzeciwiającej się Jego stwórczym i zbawczym planom.

Propagatorzy antykoncepcji twierdzą, że szczęście można osiągnąć bez Boga, na drodze niczym nieograniczonego zaspokajania pragnień, bez liczenia się z normami moralnymi.

Jedynym dawcą życia i miłości jest Bóg, który ustanowił sakrament małżeństwa, aby zjednoczyć kobietę i mężczyznę we wspólnocie miłości i dać małżonkom współudział w Bożym akcie stwarzania nowych ludzkich istnień. Antykoncepcja jest odrzuceniem tego daru, a więc wyrazem pogardy dla Boga – dawcy życia.

Antykoncepcja wynika z egoistycznej postawy, która wypacza sens i najgłębsze przeznaczenie istoty małżeńskiego współżycia. Dla ludzi zniewolonych przez mentalność antykoncepcyjną najważniejsza jest niczym nieograniczona możliwość doświadczania przyjemności seksualnej, a nie miłość.

Samodyscyplina i asceza

Jezus Chrystus pragnie wychowywać każdego człowieka i doprowadzić go do pełnej dojrzałości, aby umiał on podporządkować swoją sferę seksualną wymaganiom, jakie stawia miłość. Popęd seksualny nie może być traktowany jako żywioł, nad którym nie można zapanować.

Pan Jezus przypomina, że całą tę sferę ludzkiego życia trzeba podporządkować moralnym normom, które jasno określają, jakie zachowania człowieka wyrażają i rozwijają miłość, a jakie ją niszczą. Jezus Chrystus domaga się od swoich wyznawców samodyscypliny we współżyciu małżeńskim, ażeby powstrzymywanie się w pewnych okresach od współżycia było także wyrazem miłości.

Wypracowanie umiejętności naturalnego planowania rodziny przez powstrzymanie się od stosunków małżeńskich przez mniej więcej 10 dni w miesięcznym cyklu płodności żony nie jest zbyt trudne i jest znakiem dojrzałej miłości małżeńskiej.

Małżonkowie powinni zdecydowanie odrzucić antykoncepcję, ponieważ zrywa ona relację miłości z Bogiem, niszczy wzajemną miłość kobiety i mężczyzny i jest zawsze grzechem śmiertelnym.

Święty Jan Paweł II niemoralność antykoncepcji wyraził w następujących słowach: „W ten sposób naturalnej mowie, która wyraża obopólny, całkowity dar małżonków, antykoncepcja narzuca mowę obiektywnie sprzeczną, czyli taką, która nie wyraża całkowitego oddania się drugiemu; stąd pochodzi nie tylko czynne odrzucenie otwarcia się na życie, ale również sfałszowanie wewnętrznej prawdy miłości małżeńskiej, powołanej do całkowitego osobowego daru” (Familiaris consortio, 32).

Istotą małżeńskiego aktu jest wyrażenie wzajemnej miłości przez całkowity dar z siebie. W tym darze z siebie istotnym składnikiem jest rodzicielstwo. Jeżeli stosuje się antykoncepcję, to oddanie siebie jest niepełne i zakłamane.

Stosunek seksualny z antykoncepcją wyraża kłamstwo dotykające najintymniejszych sfer ludzkiego człowieczeństwa. Małżonkowie tylko wtedy komunikują sobie w całej pełni wzajemną miłość w akcie współżycia, gdy jest to oddanie całkowite, otwarte na dar życia oraz gdy są oni w stanie łaski uświęcającej.

Przez antykoncepcję małżonkowie „manipulują i poniżają płciowość ludzką, a wraz z nią osobę własną i współmałżonka” (Familiaris consortio, 32).

Życie potwierdza, że jeżeli małżonkowie zaczynają stosować antykoncepcję, to wówczas taką postawą przyczyniają się do niszczenia wzajemnej miłości.

Konsekwencje

Trzeba pamiętać, że zawsze tam, gdzie panuje swoboda obyczajowa i nie respektuje się zasad moralnych, ludzie doświadczają więcej cierpienia niż przyjemności.

Wiele młodych dziewcząt nie zdaje sobie sprawy z tego, że przyjmując pigułkę w celu uniknięcia ciąży, dostarczają do swojego organizmu hormony, które zwiększają podatność na choroby przenoszone drogą płciową (a szczególnie na zarażenie wirusem HIV), a także zatruwają swój organizm, narażając się na różne rodzaje nowotworów oraz innych chorób. Im większa liczba partnerów i im niższy wiek seksualnej inicjacji, tym większe ryzyko raka szyjki macicy.

Nauki medyczne udowodniły także zjawisko występowania raka szyjki macicy uwarunkowane zachowaniem seksualnym męża. Ryzyko zachorowania na raka szyjki macicy u żon jest także uzależnione od wierności w pożyciu seksualnym ze strony mężów.

Nie wszyscy są tego świadomi, że środek poronny, jakim jest tabletka RU-486, powoduje zabicie i wydalenie z macicy poczętego dziecka, którego serce już bije. Może on uśmiercić również kobietę lub spowodować anomalię płodu.

RU-486 uszkadza funkcję nadnerczy, a ich niedoczynność może doprowadzić do śmierci. W wyniku stosowania pigułki antykoncepcyjnej ryzyko powstania raka szyjki macicy, trzonu macicy, jajnika, sutka i wątroby zwiększa się wielokrotnie.

Stosowanie środków antykoncepcyjnych jest brutalną ingerencją w naturalne procesy, co przyczynia się do powstania różnego rodzaju infekcji, do zakażenia chlamydią (wirusem brodawczaka ludzkiego), do niepłodności, ciąży pozamacicznej, zakrzepicy oraz do innych powikłań.

Z danych statystyki medycznej wynika oczywisty wniosek, że jedyną skuteczną drogą uniknięcia wyżej wymienionych komplikacji zdrowotnych jest całkowite odrzucenie antykoncepcji. Aby natomiast ustrzec się przed groźbą zachorowania na AIDS oraz inne choroby przenoszone drogą płciową, trzeba żyć w monogamicznym związku z jednym partnerem seksualnym przez całe życie.

Natomiast ludzie wierzący powinni pamiętać, że świadome i dobrowolne stosowanie antykoncepcji jest zawsze grzechem ciężkim, ponieważ jest ono niszczeniem daru płodności oraz wyrazem buntu i nieposłuszeństwa Bogu.

Postawa antykoncepcyjna pogłębia egoizm, niszczy relacje miłości z Bogiem i innymi ludźmi, oddaje małżonków pod panowanie sił zła. Wytrwała, codzienna modlitwa, częsta spowiedź i Eucharystia są źródłem duchowej mocy koniecznej do przezwyciężania pokusy antykoncepcji.

Ruch Czystych Serc Małżeństw

Kochani Małżonkowie! Pamiętajcie o nieocenionym skarbie, jaki otrzymaliście w sakramencie małżeństwa: jest nim sam Jezus Chrystus! Jako małżonkowie posiadacie trwałą obecność Jezusa w Waszym sakramencie małżeństwa. Jednoczcie się z Nim i wszystkie swoje problemy, kłopoty i radości przedstawiajcie Mu w swej codziennej modlitwie. Tylko z Nim pokonacie wszystkie trudności!

Jeśli będziecie wspólnie się modlić na różańcu, regularnie się spowiadać oraz uczestniczyć w Eucharystii, to wówczas swoją przyszłość będziecie budować na niezniszczalnej skale, którą jest sam Bóg. Jedynym skutecznym lekarstwem na uzdrowienie Waszych relacji małżeńskich i rodzinnych jest miłość Jezusa. Z każdym problemem przychodźcie do Jezusa. Wtedy On będzie je rozwiązywał, leczył wszystkie rany Waszych serc oraz rozrywał wszelkie kajdany Waszych zniewoleń.

Na czym polega ta kuracja i jakie trzeba zastosować środki? Codziennie: Msza św. i godzinna adoracja Najświętszego Sakramentu, różaniec i Koronka do miłosierdzia Bożego oraz medytacja tekstów Pisma św. Każde małżeństwo, które podda się tej kuracji, na pewno zostanie uzdrowione.

Pan Jezus zaprasza do Ruchu Czystych Serc Małżeństw, gdyż pragnie odnawiać, pogłębiać i uzdrawiać Wasze relacje małżeńskie. Aby przystąpić do RCSM, najpierw trzeba wyznać wszystkie swoje grzechy w sakramencie pokuty, uczestniczyć we Mszy św., a po przyjęciu Jezusa w Komunii św. odmówić Modlitwę zawierzenia RCSM.

Odmawiajcie Modlitwę zawierzenia każdego dnia i wprowadzajcie w swoje małżeńskie życie wszystkie zobowiązania w niej zawarte. Tak uporządkujcie swoje codzienne obowiązki, aby na pierwszym miejscu była modlitwa, a później praca i odpoczynek. Czuwajcie, aby telewizja i internet nie stały się bożkami w Waszym domu i złodziejami czasu – kosztem modlitwy i odpoczynku.

Troszczcie się o dar czystego serca, bo kochać można tylko czystym sercem. Dlatego trwajcie zawsze w stanie łaski uświęcającej, a gdyby zdarzył się ciężki upadek, natychmiast przystępujcie do sakramentu pokuty.

Pan Jezus pragnie, abyście dzielili się z innymi na łamach „Miłujcie się!” swoim doświadczeniem życia i wiary, dlatego prosimy, piszcie i przysyłajcie do redakcji swoje świadectwa. O tym wielkim wydarzeniu, jakim było Wasze przystąpienie do RCSM, możecie poinformować naszą redakcję, przysyłając nam swój adres, swoje daty urodzenia oraz datę swego przystąpienia do RCSM. Wpiszemy Was wtedy do Księgi czystych serc i prześlemy Wam specjalne błogosławieństwo.

„Łaska Pana Jezusa Chrystusa, miłość Boga i dar jedności w Duchu Świętym niech będą z wami wszystkimi!” (2 Kor 13,13).

Z Chrystusowym błogosławieństwem

ks. M. Piotrowski TChr

z zespołem redakcyjnym

O wiele więcej znajdziesz w naszym sklepie!

1163-60-ze-wzgledu-na-ciebie1641-1564-czyimi-dziecmi-jestesmczy-rzeczywiscie-Jezus-jest-Bogiem_550x781