Czym protestantyzm różni się od katolicyzmu – ks. prof. dr hab. Tadeusz Guz

Reformacja nie była odpowiedzią na ówczesne słabości Kościoła katolickiego – o czym zaświadcza najważniejsze pismo Marcina Lutra „O zniewolonej woli”. Głównym powodem powstania reformacji był fakt, iż Luter zakwestionował wolną wolę człowieka względem wolności Boga. Niezrozumienie jednego z podstawowych dogmatów nauki katolickiej stało się fundamentem dla wiary protestanckiej. Czym jeszcze katolicyzm różni się od protestantyzmu? Czy protestantyzm słusznie nazywany jest religią opartą na właściwym odczytaniu Pisma Świętego czy raczej religią opartą na błędach teologicznych i trwaniu w herezji? – odpowiedzi na te pytania udziela ks. prof. dr hab Tadeusz Guz.

Rejestracja: ks. Sławomir Kostrzewa