Dlaczego skazano Jezusa na śmierć na krzyżu?

Z Ewangelii dowiadujemy się, że głównym powodem skazania Chrystusa na śmierć krzyżową była zawiść (por. Mk 15, 10). Zrodziła się ona dlatego, że Jezus zachowywał się i nauczał jak ten, który ma władzę i autorytet samego Boga (por. Mk 1, 22).

Jezus jasno dawał do zrozumienia swoim słuchaczom, że jest Bogiem. Odpuszczał grzechy (por. Mk 2, 6), mówił, że jest Panem szabatu (por. Mt 12, 8), a więc przypisywał sobie atrybuty Boga samego.

Uczeni w Piśmie natychmiast zareagowali usiłując „Go zabić, bo nie tylko nie zachowywał szabatu, ale nadto Boga nazywał swoim Ojcem, czyniąc się równym Bogu” (J 5, 18).

Mówili do Jezusa: „Nie chcemy Cię kamienować za dobry czyn, ale za bluźnierstwo, za to, że Ty będąc człowiekiem, uważasz siebie za Boga” (J 10, 33).

Kiedy Jezus powiedział: „Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Zanim Abraham stał się, JA JESTEM” (J 8, 58) jednoznacznie stwierdził, że jest Bogiem, gdyż określił siebie imieniem Boga Jahwe – «JA JESTEM». Dlatego chcieli Go ukamienować, jednakże tym razem Jezus „ukrył się i wyszedł ze świątyni” (J 8, 59).

Ostateczną decyzję zgładzenia Jezusa przywódcy żydowscy podjęli po wskrzeszeniu Łazarza w Betanii.

Na zebraniu Wysokiej Rady stwierdzono: „ten człowiek czyni wiele znaków. Jeżeli Go tak pozostawimy, to wszyscy uwierzą w Niego, i przyjdą Rzymianie, i zniszczą nasze miejsce święte i nasz naród” (J 11, 47-48). „Tego więc dnia postanowili Go zabić” (J 11, 53).

Po pojmaniu Jezusa i stawieniu Go przed Sanhedrynem najwyższy kapłana postawił pytanie: „Poprzysięgam Cię na Boga żywego, powiedz nam: Czy Ty jesteś Mesjasz, Syn Boży? Jezus odpowiedział: Tak, Ja Nim jestem” (Mt 26, 63-64; por. Mk 14, 62; Łk 22, 70). Odpowiedź ta, była dla członków Sanhedrynu jawnym bluźnierstwem gdyż Jezus wyznał, że jest Bogiem, i dlatego orzekli: „winien jest śmierci” (Mk 14, 64).

Wyrok mógł być wykonany tylko za zgodą namiestnika Rzymu. Chociaż Piłat był przekonany o niewinności Jezusa, to jednak, pod naciskiem Sanhedrynu i tłumu, zgodził się na ukrzyżowanie z obawy, aby nie narazić się cesarzowi.

O wiele więcej znajdziesz w naszym sklepie!

1401-Przy_sercu_Twoim_Lumen_awCD_Bylem_czlowiekiem_Arafata_550x781_aw2020_Rozwazania_In_Sinu_aw