Info

Duchowa adopcja Ofiar aborcji

Duchowa adopcja Ofiar aborcji powstała w odpowiedzi na ogrom cierpienia jaki jest wynikiem dramatu aborcji. Jest to forma wsparcia duchowego dla osób zranionych grzechem aborcji jak również poprzez modlitwę wprowadzenia w czyn miłosierdzia dla tych, którzy potępiają człowieka a nie grzech. Niestety ofiara aborcji jest jedynie identyfikowana z zabitym dzieckiem pozostałe osoby, które bezpośrednio lub pośrednio brały udział w tej tragedii są pozostawione same sobie. Samotność, która im towarzyszy potęguję ból.

Na czym polega duchowa adopcja ofiar aborcji?

Jest to codzienna modlitwa różańcowa w intencji jednej ofiary aborcji znanej tylko Bogu przez 12 miesięcy jedną tajemnicą różańca. Celem jest objęcie wszystkich ofiar aborcji modlitwą i aby nikt nie pozostał samotny. Ofiara cierpienia w intencji drugiego człowieka jest niezastąpiona.

Więcej informacji znajduję się na stronie: duchowaadopcjaofiaraborcji.blogspot.com