Dziecko z probówki?

Procedura in vitro, mająca służyć przekazywaniu życia ludzkiego, jest nieodłącznie związana z niszczeniem życia człowieka w fazie prenatalnego rozwoju, jest więc głęboko nieetyczna i jej stosowanie winno być prawnie zakazane.

W 2009 roku 300 naukowców podpisało się pod apelem skierowanym do polskich parlamentarzystów:

„Jako naukowcy i nauczyciele akademiccy, pragniemy zabrać głos w tej ważnej kwestii społecznej. Życie człowieka rozpoczyna się w momencie poczęcia – to fakt biologiczny, naukowo stwierdzony. Procedura in vitro, mająca służyć przekazywaniu życia ludzkiego, jest nieodłącznie związana z niszczeniem życia człowieka w fazie prenatalnego rozwoju, jest więc głęboko nie-etyczna i jej stosowanie winno być prawnie zakazane”.

W marcu 2010 roku 1000 pracowników służby zdrowia również apelowało do nich:

„Zgodnie z dzisiejszym stanem wiedzy, doświadczeniami zachodnich ośrodków stosujących procedurę in vitro około 60-80% poczynanych tą metodą istot ludzkich ginie. Z tego to zasadniczego powodu in vitro nie może być zaakceptowane przez pracowników Służby Zdrowia, którzy respektując kanon tradycyjnej przysięgi Hipokratesa, służą życiu i zdrowiu każdego człowieka od chwili jego poczęcia”.

Opinie lekarzy dotyczące stosowania metody in vitro:

Profesor J. Testard (honorowy dyrektor ds. badań we francuskim Narodowym Instytucie Nauki i Badań Medycznych) brał udział w pracach, które doprowadziły do urodzenia w 1982 roku pierwszego we Francji dziecka z probówki.

Już cztery lata później zupełnie zrezygnował z procedury in vitro, oświadczając publicznie, że jest ona wielce niebezpieczna w sensie medycznym i stwarza wielkie zagrożenia etyczne.

Doktor Tadeusz Wasilewski, jeden z pionierów in vitro w Polsce, twierdzi, że:

„In vitro to jest ten obszar, gdzie życie wikła się ze śmiercią. Chcąc być skutecznym, trzeba się liczyć z tym, że część istnień ludzkich zginie. (…) Możliwość spojrzenia na życie i śmierć, które się przeplatają w in vitro, stała się tak wielka, że nie miałem żadnych wątpliwości, że robię źle”.

Doktor Wasilewski prowadzi obecnie ośrodek naprotechnologiczny NaProMedica.

Profesor A. Baranow, naczelny pediatra Ministerstwa Zdrowia Rosji, szacuje, że około 75% dzieci urodzonych z probówki jest inwalidami. Występując na posiedzeniu Dumy Państwowej, powiedział:

„Jeśli rząd planuje dać pieniądze na technologię in vitro, niech od razu zarezerwuje środki na leczenie i opiekę nad dziećmi inwalidami. (…) Metoda ta szkodzi również zdrowiu matki”.

Lekarz medycyny Roman Getmanow (Rosja) zwraca uwagę na brak danych dotyczących dalszego życia osób urodzonych za pomocą metody in vitro.

„To, że w telewizji pokazują dzieciaki urodzone metodą in vitro, mnie nie przekonuje. Powinniśmy otrzymać oficjalne dane statystyczne, a nie reklamę. Musimy mieć informację o tym, jakie rodziny tworzą dzieci z probówek, na co chorują i na co nie chorują, jakie są ich dzieci itp.”.

Ponieważ pierwsze dziecko z in vitro urodziło się w 1978 roku, powinniśmy dysponować bogatą, przekonującą dokumentacją o długoterminowych skutkach sztucznego zapłodnienia. Tymczasem

„nie ma żadnych opublikowanych medycznych statystyk dotyczących dzieci z in vitro. Dla mnie to sygnał, że nie wszystko jest w porządku” – podsumowuje Getmanow.

Fakty medyczne:

Zaledwie u 4,2% embrionów wytworzonych z zastosowaniem technik wspomaganego rozrodu (ART) dochodzi do żywych narodzin.

  • Dwukrotnie, a według innych badań nawet czterokrotnie, wzrasta śmiertelność dzieci poczętych metodą in vitro w czasie porodu.
  • Dwukrotnie częściej wady neuroortopedyczne występują u dzieci poczętych metodą in vitro.
  • Trzykrotnie zwiększa się śmiertelność matek biorących udział w programie in vitro.
  • Czterokrotnie wzrasta ryzyko nowotworów jajnika po zabiegach in vitro.

Polskie Stowarzyszenie Obrońców Życia Człowieka, które zgromadziło powyższe dane, oświadcza:

„Wyrażamy stanowczy sprzeciw przeciwko wdrażaniu i refundacji głęboko nieetycznej, niehumanitarnej metody in vitro zamiast naprotechnologii – nowoczesnej, etycznej, wielokrotnie bardziej skutecznej i kilkakrotnie tańszej metody pomocy bezdzietnym małżonkom”.

Więcej szczegółowych danych na stronie pro-life.pl.

O wiele więcej znajdziesz w naszym sklepie!

the-royal-way-of-the-cross_550x781swiadectwo-dziennik-duchowy-v2_550x781846-Drogocenny_skarb_aw_550x781