Dziękujemy za czuwanie!

W sobotę 25 czerwca 2016 roku Czytelnicy i Kolporterzy „Miłujcie się!”, członkowie Ruchu Czystych Serc, Ruchu Czystych Serc Małżeństw i Ruchu Wiernych Serc mieli zaszczyt trwać, już po raz piąty, na czuwaniu przed cudownym obrazem Matki Jasnogórskiej.

Matce Bożej zawierzaliśmy dzieło ewangelizacji poprzez „Miłujcie się!”, nas samych i naszych bliskich. Wierzymy, iż duchowa stolica Polski jest najlepszym do tego miejscem, gdyż „(…)nikt z ludzi nie otrzyma żadnego daru niebieskiego, który by nie przeszedł przez Jej dziewicze ręce; albowiem wolą Boga jest, byśmy wszystko mieli przez Maryję” (św. Ludwik Grignon de Montfort, Traktat o prawdziwym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny).

Wspólnie modliliśmy się podczas Mszy św., adoracji Najświętszego Sakramentu i koncertu zespołu Lumen, wysłuchaliśmy świadectw, a także konferencji, które wygłosili: ks. prof. Tadeusz Guz, prof. Grzegorz Kucharczyk oraz ks. dr Mieczysław Piotrowski.

Był to zatem czas dzielenia się wiarą i doświadczeniem Boga, pokrzepienia duchowego i przylgnięcia do miłującego serca Matki Najświętszej.

Dziękujemy Prelegentom za wygłoszone konferencje, zespołowi Lumen za piękny koncert, członkom Ruchu Czystych Serc z Bydgoszczy i Opola za przygotowanie i poprowadzenie adoracji. Dziękujemy osobom, które wspierały organizację czuwania oraz wszystkim, którzy włączyli się w naszą wspólną modlitwę!