Gwiaździsta procesja różańcowa

Na Procesję wyznaczony został dzień 7 października – święto Matki Bożej Różańcowej, które przypada tuż przed dniem niejako wieńczącym wydarzenia w Fatimie – 13 października.

Obecny rok obfituje w wydarzenia związane z postacią Maryi – 100. rocznica objawień w Fatimie; 300-lecie koronacji obrazu jasnogórskiego oraz 140. rocznica objawień w Gietrzwałdzie.

W tym szczególnym czasie Stowarzyszeniem „Nowa Ewangelizacja” z Częstochowy wraz z  Katolicką Odnową w Duchu Świętym w Polsce, po raz kolejny inicjuje kampanię modlitewną w intencji Ojczyzny, w formie Gwiaździstej Procesji Różańcowej, zapraszając wszystkich nie tylko do udziału, ale także do jej współtworzenia.

Pragniemy tego dnia publicznie podziękować Bogu za opiekę Maryi nad naszym narodem oraz za Jej przybycie  na polską ziemię, do Gietrzwałdu w jakże trudnym okresie naszej historii. Chcemy również w modlitwie różańcowej, o którą prosiła Ona w Fatimie, powierzyć Jej wstawiennictwu wszystkie potrzeby osobiste, a zwłaszcza narodowe.

Wspólną modlitwę rozpoczniemy w Godzinie Miłosierdzia, kiedy duchowo stajemy pod krzyżem Jezusa, gdzie odnajdujemy naszą Najlepszą Matkę.

Zachęcamy do organizowania procesji na terenie parafii wykorzystując trasę, która zazwyczaj przemierzana jest w Boże Ciało; można też zainicjować jedną procesję dla całego miasta lub kilku sąsiadujących ze sobą parafii. Zwieńczeniem wspólnej modlitwy może być Eucharystia lub uroczyste odśpiewanie „Magnificat”.

Małgorzata Topolska

Prezes Stowarzyszenia „Nowa Ewangelizacja

Szczegółowe informacje:

www.nowaewangelizacja.pl

Kontakt:

mtopolska@tlen.pl

judyta-60@tlen.pl