Jaka jest prawda o znaczeniu ludzkiej seksualności?

„Bez zrozumienia objawionej prawdy o znaczeniu ludzkiej seksualności nie można zrozumieć chrześcijaństwa” (św. Jan Paweł II).

Pan Bóg pragnie, aby współżycie seksualne było:

  1. Wyrazem wzajemnej miłości kobiety i mężczyzny przez całkowite (cielesne i duchowe) oddanie się sobie, aby stawali się oni „dwoje jednym ciałem” (Ef 5,31).
  2. Świętym znakiem sakramentu małżeństwa, który sprawia, że małżonkowie uczestniczą w życiu i miłości Boga w Trójcy Świętej Jedynego.

Pan Bóg uczy nas, że współżycie seksualne jest zarezerwowane tylko dla kobiety i mężczyzny, którzy mają sakrament małżeństwa.

Trzeba pamiętać, że:

  1. Najbardziej intymna jedność kobiety i mężczyzny we współżyciu seksualnym jest miejscem szczególnej obecności stwórczej wszechmocy Boga, który może powołać do istnienia nowego człowieka.
  2. Największym skarbem, jaki posiadają małżonkowie, jest trwała obecność Jezusa w sakramencie małżeństwa, dzięki czemu ich jedność małżeńska staje się obrazem i ikoną Trójcy Świętej.
  3. Małżonkowie nie powinni nigdy współżyć ze sobą w stanie grzechu śmiertelnego, gdyż tylko wtedy, gdy są w stanie łaski uświęcającej, będą mogli obdarować się wzajemnie miłością, jaką kocha ich Jezus.
  4. W czasie udzielania sakramentu małżeństwa Pan Jezus jednoczy kobietę i mężczyznę nierozerwalną więzią: „Co więc Bóg złączył, niech człowiek nie rozdziela” (Mt 19,6). Małżeństwo ważnie zawarte jest nierozerwalne. Dla Pana Boga nie ma rozwodów.

Pan Bóg pragnie, aby współżycie seksualne było wyrazem miłości, która ma źródło w Jego miłości, aby było ono świętym znakiem sakramentu małżeństwa.

Pełne bogactwo i piękno (duchowe i cielesne) współżycia seksualnego jest możliwe tylko w sakramentalnym związku małżeńskim, gdy małżonkowie są w stanie łaski uświęcającej.

W Bożej pedagogii zawsze najważniejsza jest miłość, a przyjemność seksualna oraz stany uczuciowe muszą być podporządkowane prawu miłości, wyrażonemu w przykazaniach.

„Najwięcej ranią moje serce grzechy nieczyste”

„Grzechami, które najwięcej ludzi wprowadzają do piekła, są grzechy nieczyste” – mówiła Matka Boża w Fatimie.

A św. Paweł ostrzega:

„Nie łudźcie się! Ani rozpustnicy, ani bałwochwalcy, ani cudzołożnicy, ani rozwięźli, ani mężczyźni współżyjący z sobą, ani złodzieje, ani chciwi, ani pijacy, ani oszczercy, ani zdziercy nie odziedziczą królestwa Bożego” (1 Kor 6,9-10).

W świetle Bożego objawienia widać, jak wielkim złem jest współżycie przedmałżeńskie, małżeńska zdrada, stosowanie antykoncepcji, masturbacja, petting, seks oralny, akty homoseksualne, pornografia itd. Czyny te zadają straszne cierpienie Chrystusowi, ponieważ niszczą one miłość, pogłębiają egoizm i uzależniają od doznań seksualnych.

Praktyki te są grzechami śmiertelnymi, bo zrywają one więzy miłości z Bogiem i z innymi ludźmi, wprowadzają w stan duchowej śmierci oraz zniewolenia przez siły zła.

W jednej ze swoich mistycznych wizji św. Faustyna zobaczyła scenę biczowania Jezusa. Całe Jego ciało było pokryte ranami. Pan Jezus wyjaśnił Apostołce Bożego Miłosierdzia, że spowodowały je grzechy nieczystości, i dodał:

Widzisz, oto jest męka większa nad śmierć Moją” (Dz. 445).

Dojrzewanie do czystości

Poskramianie pożądliwości swojego ciała, zadawanie śmierci „rozpuście, nieczystości, lubieżności, złej żądzy” (Kol 3,5), dojrzewanie do miłości i czystość serca osiąga się tylko mocą miłości Chrystusa.

Miłosierna miłość Jezusa jest najskuteczniejszym lekarstwem oraz najlepszą terapią na wszystkie zniewolenia i rany spowodowane przez grzechy. Pan Jezus mówi:

„Im większa nędza, tym większe ma prawo do miłosierdzia mojego” (Dz. 1182);

„Im dusza więcej zaufa, tym więcej otrzyma” (Dz. 1578).

Trzeba się uzbroić w cierpliwość i poddać się kuracji uzdrowienia, jaką proponuje nam Jezus. Każdy, kto się nie zniechęci i w wytrwałej modlitwie, w sakramentach pokuty i Eucharystii będzie przyjmował miłość Chrystusa, zostanie uzdrowiony. Pan Jezus zapewnia:

„kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony” (Mt 10,22).

Aby Pan Jezus mógł nas uzdrawiać swoją miłością, powinniśmy:

  1. Codziennie modlić się na różańcu, czytać Pismo św. i, jeżeli to jest możliwe, uczestniczyć w Eucharystii oraz przez godzinę adorować Jezusa obecnego w Najświętszym Sakramencie.
  2. Natychmiast powstawać z każdego ciężkiego grzechu w sakramencie pokuty, aby zawsze być w stanie łaski uświęcającej. Regularnie (co miesiąc) chodzić do spowiedzi.

Ruch Czystych Serc

Najważniejszym zadaniem życiowym każdego z nas jest dojrzewanie do miłości. W tym celu Pan Jezus zaprasza Cię do Ruchu Czystych Serc, aby mógł Cię leczyć, uwalniać Cię od wszelkich zniewoleń, kształtować Twój piękny charakter i przywracać Ci czystość serca.

Kto może przystąpić do Ruchu Czystych Serc?

Każdy, kto pragnie ofiarować Jezusowi swoje serce na leczenie i uczyć się od Niego kochać czystą miłością.

Jakie są wymagania?

Szczera gotowość wypełnienia wszystkich zobowiązań zawartych w Modlitwie zawierzenia.

Jak przystąpić do RCS?

– pójdź do spowiedzi św.,

– przyjmij Jezusa w Komunii św., a potem oddaj Mu swoje serce, odmawiając Modlitwę zawierzenia.

Ażeby Jezus mógł Cię leczyć, uczyć kochać i kształtować Twój charakter, musisz codziennie Mu na to pozwalać. Dlatego koniecznie tak ułóż swój plan dnia, aby był w nim stały czas przeznaczony na modlitwę, pracę i na odpoczynek. Wprowadzi to harmonię w Twoje życie.

Nigdy się nie zniechęcaj. Gdy upadniesz, natychmiast idź do spowiedzi i z Jezusem zaczynaj od nowa.

Wszystko, co ma wielką wartość, zdobywa się przez ciężką pracę, trud oraz zaparcie się siebie. Nie zapominaj, że bardzo ważnym elementem stałej formacji w Ruchu Czystych Serc jest lektura czasopisma „Miłujcie się!”.

Poinformuj naszą redakcję o swoim przystąpieniu do RCS. Prześlij nam swoje dane (imię i nazwisko, adres, datę urodzenia i datę przystąpienia do RCS), abyśmy mogli wpisać Cię do Księgi czystych serc i wysłać Ci materiały formacyjne wraz ze specjalnym błogosławieństwem.

Pamiętaj o codziennym odmawianiu Modlitwy zawierzenia.

Każdego dnia w redakcji modlimy się za Ciebie – i Ty również pamiętaj o nas.

Z błogosławieństwem Chrystusa
ks. M. Piotrowski TChr z zespołem redakcyjnym

O wiele więcej znajdziesz w naszym sklepie!

1641-1564-czyimi-dziecmi-jestesmCD_Od_niewiary_do_pelni_prawdy_550x781_aw846-Drogocenny_skarb_aw_550x781