Rodzina Zobacz

Jedyne Źródło miłości

Kochani małżonkowie! Przyjmując sakrament małżeństwa, wyraziliście zgodę na to, aby Pan Bóg swoją stwórczą mocą zjednoczył was więzami, które są nierozerwalne. Pan Jezus mówi: „Co więc Bóg złączył, niech człowiek nie rozdziela” (Mt 19,6).

Małżeństwo ważnie zawarte jest nierozerwalne. Dla Pana Boga nie ma rozwodów.

Od chwili przyjęcia sakramentu małżeństwa mąż i żona posiadają niesamowity skarb, a jest nim trwała obecność Chrystusa w małżeństwie. To On, nasz Zbawiciel, zmartwychwstały Pan jest jedynym źródłem wzajemnej miłości.

Tylko ci małżonkowie mają miłość w swoich sercach, którzy mają codzienny kontakt z Jezusem na modlitwie, przyjmują Go w Eucharystii i natychmiast powstają z każdego śmiertelnego grzechu w sakramencie pokuty. Największą duchową tragedią jest trwanie w grzechach śmiertelnych oraz brak nawrócenia.

Kto trwa w grzechu śmiertelnym, jest w stanie duchowej śmierci, a więc dobrowolnie oddaje się pod panowanie królestwa szatana. (Wielu nie zdaje sobie sprawy z tego, że grzechem śmiertelnym jest stosowanie antykoncepcji). Będąc w takim stanie, nie można przyjmować Komunii św.

„Kto bowiem spożywa i pije, nie zważając na Ciało [Pańskie], wyrok sobie spożywa i pije. Dlatego to właśnie wielu wśród was słabych i chorych i wielu też umarło” (1 Kor 11,29-30).

Pismo św. jasno wskazuje, że radykalne zerwanie z grzechem i pojednanie się z Bogiem jest koniecznym warunkiem uzdrowienia z różnych chorób i dolegliwości.

Podobnie jest ze współżyciem seksualnym w małżeństwie. W Bożych planach ma być ono świętym znakiem sakramentu małżeństwa, a więc powinno być przeżywane tak jak przystąpienie do innych sakramentów.

Pan Bóg pragnie, aby najbardziej intymna jedność małżonków we współżyciu seksualnym była uczestniczeniem w Jego Boskim życiu i miłości. Współżycie seksualne małżonków jest więc miejscem szczególnej Bożej obecności.

Teraz staje się jasne, dlaczego małżonkowie powinni jednoczyć się ze sobą tylko wtedy, gdy są w stanie łaski uświęcającej, a nigdy w stanie grzechu śmiertelnego.

W świetle Bożego objawienia widać, jak wielkim złem jest współżycie przedmałżeńskie, małżeńska zdrada, stosowanie antykoncepcji, masturbacja, petting, seks oralny, akty homoseksualne, pornografia itd.

Te grzeszne czyny zadają straszne cierpienie Chrystusowi, ponieważ niszczą one miłość, pogłębiają egoizm i uzależniają od doznań seksualnych. Są one grzechami śmiertelnymi, bo zrywają więzy miłości z Bogiem i innymi ludźmi, wprowadzają w stan duchowej śmierci oraz zniewolenia przez siły zła.

„Najwięcej ranią moje serce grzechy nieczyste” – tak mówił Pan Jezus św. Faustynie.

W jednej ze swoich mistycznych wizji służebnica Boża Rozalia Celakówna zobaczyła postać Jezusa ubiczowanego. Całe Jego ciało było pokryte ranami, z których strumieniami płynęła krew. Pan Jezus powiedział do niej:

„Popatrz, dziecko, jaką straszną zniewagę i ból zadają mi grzechy nieczyste, morderstwa (dzieci) i straszna nienawiść. Już dalej nie mogę znieść tej obrazy i zniewag, jakie mi zadają grzechy nieczyste.

Jeżeli Polska nie odrodzi się duchowo, nie porzuci swych grzechów, to zginie. Jedynie całkowite odrodzenie duchowe i oddanie się pod panowanie mego Serca może uratować od całkowitej zagłady nie tylko Polskę, ale i inne narody”.

Ruch Czystych Serc Małżeństw

Poskramianie pożądliwości ciała, zadawanie śmierci „rozpuście, nieczystości, lubieżności, złej żądzy” (Kol 3,5),  dojrzewanie do miłości i czystość serca osiąga się tylko przez całkowite oddanie siebie Chrystusowi. Jego miłość jest najskuteczniejszym lekarstwem i terapią na wszystkie zniewolenia i rany spowodowane przez grzechy.

Aby Pan Jezus mógł uzdrawiać swoją miłością, należy Mu na to pozwalać. Dlatego trzeba codziennie modlić się na różańcu, czytać Pismo św. i, jeżeli to jest możliwe, uczestniczyć w Eucharystii oraz adorować Jezusa obecnego w Najświętszym Sakramencie.

Natychmiast należy też powstawać z każdego ciężkiego grzechu w sakramencie pokuty, tak aby zawsze być w stanie łaski uświęcającej i regularnie, co miesiąc, chodzić do spowiedzi.

Dlatego Pan Jezus zaprasza wszystkich małżonków do Ruchu Czystych Serc Małżeństw, aby mógł On tam leczyć, uwalniać od wszelkich zniewoleń oraz przywracać czystość serca.

Kto może przystąpić do Ruchu Czystych Serc Małżeństw? Każdy, kto pragnie ofiarować Jezusowi swoje serce na leczenie i uczyć się od Niego kochać czystą miłością.

Jakie są wymagania? Szczera gotowość wypełnienia wszystkich zobowiązań zawartych w Modlitwie zawierzenia RCSM.

Co zrobić, aby przystąpić do RCSM? Trzeba pójść do spowiedzi św., przyjąć Jezusa w Komunii św. i zawierzyć Mu siebie, odmawiając Modlitwę zawierzenia RCSM.

Kochani małżonkowie! Wprowadźcie harmonię w Wasze życie małżeńskie. W tym celu ułóżcie plan dnia, w którym będzie stały czas przeznaczony na modlitwę, pracę i odpoczynek. Nigdy się nie zniechęcajcie. Gdy zdarzy się Wam upadek, natychmiast idźcie do spowiedzi i z Jezusem zaczynajcie od nowa.

Wszystko, co ma wielką wartość, zdobywa się przez ciężką pracę, trud i zaparcie się siebie. Nie zapominajcie, że bardzo ważnym elementem stałej formacji w Ruchu Czystych Serc Małżeństw jest lektura dwumiesięcznika „Miłujcie się!”.

Poinformujcie naszą redakcję o przystąpieniu do RCSM, po to, byśmy mogli Was wpisać do Księgi czystych serc i wysłać materiały formacyjne wraz ze specjalnym błogosławieństwem.

Na radosny trud życia wiarą na co dzień z serca Wam błogosławię.

ks. Mieczysław Piotrowski TChr z zespołem redakcyjnym


MODLITWA ZAWIERZENIA RUCHU CZYSTYCH SERC MAŁŻEŃSTW

Panie Jezu, dziękujemy Ci, że ukochałeś nas miłością bez granic, nie wahając się nawet oddać życie za nas. Dziękujemy Ci za to, że Twoja miłość chroni nas od zła, podnosi z największych upadków i leczy najboleśniejsze rany. Dziękujemy Ci za Twoją obecność w  sakramencie małżeństwa i za to, że u Ciebie zawsze możemy znaleźć lekarstwo na każde zło oraz siłę do pokonywania wszelkich trudności i kryzysów. Oddajemy Ci swoją pamięć, rozum, wolę, dusze i ciała wraz ze swoją płciowością.

Przyrzekamy codziennie spotykać się z Tobą na wspólnej modlitwie i w lekturze Pisma św., w częstym przyjmowaniu Komunii św. i  adoracji Najświętszego Sakramentu. Postanawiamy regularnie przystępować do sakramentu pojednania, nie ulegać zniechęceniu i natychmiast podnosić się z każdego grzechu.

Postanawiamy nie kupować, nie czytać i nie oglądać czasopism, programów ani filmów o treściach pornograficznych. Przyrzekamy nie używać żadnych środków antykoncepcyjnych i rezygnujemy z samej postawy antykoncepcyjnej. Przyrzekamy być zawsze gotowymi na  przyjęcie każdego dziecka, które Ty, Panie, pragniesz powołać do  istnienia. Pragniemy być dla niego dobrymi wychowawcami, aby własną postawą i  świadectwem ukazywać im drogę do Ciebie.

Panie Jezu, ucz nas systematycznej pracy nad sobą, umiejętności kontrolowania naszych pobudzeń seksualnych i emocji. Prosimy Cię o odwagę w codziennym przeciwstawianiu się złu, abyśmy unikali wszystkiego, co uzależnia i zniewala, a przede wszystkim narkotyków, alkoholu i nikotyny. Ucz nas tak postępować, aby w naszym życiu najważniejsza była miłość.

Maryjo, Matko nasza, prowadź nas drogami wiary do samego źródła miłości – do  Jezusa. Za Świętym Janem Pawłem II pragniemy całkowicie zawierzyć się Tobie: „Totus Tuus, Maryjo”! W  Twoim Niepokalanym Sercu składamy całych siebie, wszystko, czym jesteśmy, każdy swój krok, każdą chwilę swojego życia.

Amen!

Podobne treści znajdziesz w naszym sklepie:

Duchowa Pedagogia Miłości. ks. Jan KochelMały poradnik życia rodzinnegoPrzymierze małżeńskie