Tam, gdzie słabnie wiara, zaćmieniu ulega również rozum, także w ...

Ci, którzy negują ludobójstwo Ormian usiłując zaprzeczyć faktowi, że masakra ...

„Metz Yeghern” – tymi słowami Ormianie nazywają ludobójstwo, którego ofiarą ...

W roku 1581 Elżbieta I opublikowała Akt o utrzymaniu w ...

Męczeńskie śmierci Tomasza Morusa, biskupa Johna Fishera oraz kartuzów były ...

Anglia była jednym z pierwszych krajów Zachodu, który objęła ewangelizacyjna ...

W pierwszym w XX w. państwie totalitarnym, czyli w Rosji bolszewickiej, odnajdujemy ...

Kończąc cykl artykułów poświęconych protestanckiej reformacji, warto podsumować najważniejsze skutki, ...

Minęło 500-lecie reformacji dlatego, warto pamiętać o tym, że wystąpienie ...

Komuna, która przejęła władzę w Paryżu w 1871 roku walczyła ...

Siostra Łucja dos Santos (zm. w 2005 r.), która w ...

Protestancka reformacja przyniosła rewolucyjne zmiany nie tylko na gruncie teologicznym czy ...