W czasie odprawianej 18 kwietnia 2005 r. Mszy św. otwierającej konklawe po śmierci ...

W roku 1581 Elżbieta I opublikowała Akt o utrzymaniu w ...

Męczeńskie śmierci Tomasza Morusa, biskupa Johna Fishera oraz kartuzów były ...

Anglia była jednym z pierwszych krajów Zachodu, który objęła ewangelizacyjna ...

Zjawisko wyszydzania najdroższych dla ludzi wierzących osób i spraw św. ...

Cyprian Kamil Norwid określił XIX-wiecznych rewolucjonistów atakujących chrześcijańskie podstawy kultury ...

Nauczanie pozostawione Kościołowi powszechnemu przez św. Jana Pawła II to niezwykle bogata ...

Na osobne omówienie zasługuje podjęta przez władze PRL-u próba rozbicia ...

Tam, gdzie słabnie wiara, zaćmieniu ulega również rozum, także w ...

Ci, którzy negują ludobójstwo Ormian usiłując zaprzeczyć faktowi, że masakra ...

„Metz Yeghern” – tymi słowami Ormianie nazywają ludobójstwo, którego ofiarą ...

W pierwszym w XX w. państwie totalitarnym, czyli w Rosji bolszewickiej, odnajdujemy ...