Kończąc cykl artykułów poświęconych protestanckiej reformacji, warto podsumować najważniejsze skutki, ...

Minęło 500-lecie reformacji dlatego, warto pamiętać o tym, że wystąpienie ...

Komuna, która przejęła władzę w Paryżu w 1871 roku walczyła ...

Siostra Łucja dos Santos (zm. w 2005 r.), która w ...

Protestancka reformacja przyniosła rewolucyjne zmiany nie tylko na gruncie teologicznym czy ...

Reformacja w decydujący sposób przyczyniła się także do sekularyzacji (zeświecczenia) instytucji ...

Zestawienie wiary i rozumu, tych dwóch skrzydeł, „na których duch ludzki unosi ...

500. rocznica początku reformacji protestanckiej (1517 rok) skłania do refleksji ...

Miniona 1050. rocznica chrztu Polski po raz kolejny skłania do refleksji ...

Jedną z najdłużej utrzymujących się (do dnia dzisiejszego) mistyfikacji odnoszących ...

Żydowski historyk H. Graetz napisał o arcybiskupie Kolonii, Hermannie, który ...

Można powiedzieć, że narodowy socjalizm, wyrażając zadeklarowaną wrogość do chrześcijaństwa, ...