Reformacja w decydujący sposób przyczyniła się także do sekularyzacji (zeświecczenia) instytucji ...

Zestawienie wiary i rozumu, tych dwóch skrzydeł, „na których duch ludzki unosi ...

500. rocznica początku reformacji protestanckiej (1517 rok) skłania do refleksji ...

Miniona 1050. rocznica chrztu Polski po raz kolejny skłania do refleksji ...

Jedną z najdłużej utrzymujących się (do dnia dzisiejszego) mistyfikacji odnoszących ...

Żydowski historyk H. Graetz napisał o arcybiskupie Kolonii, Hermannie, który ...

Można powiedzieć, że narodowy socjalizm, wyrażając zadeklarowaną wrogość do chrześcijaństwa, ...

Profesor Marian Zdziechowski – zmarły w przededniu II wojny światowej ...

Erupcje wojującego bezbożnictwa, a nawet wprost satanizmu towarzyszyły kampaniom laicyzacyjnym, ...

Ojcowie Kościoła nazywali szatana „małpą Boga”. A więc nie tylko ...

W XIX wieku ideologia imperialna w Rosji przybrała formę tzw. słowianofilstwa, czyli przekonania głoszącego, ...

Antykatolicyzm nie pojawił się w Rosji wraz z rewolucją bolszewicką. Tradycja wrogości wobec ...