Antykatolicyzm nie pojawił się w Rosji wraz z rewolucją bolszewicką. Tradycja wrogości wobec ...

Opanowanie Europy Środ­ko­wej i Wschodniej przez sowieckie ar­mie prące na ...

Komunistyczne prześladowania chrześcijaństwa w Rosji bolszewickiej były od początku dobrze ...

Wielki rosyjski filozof Ni­ko­łaj Bier­dia­jew, przebywający po re­wo­lu­cji bol­sze­wic­kiej na ...

Objęcie władzy w Rosji przez bol­sze­wi­ków na drodze zbrojnego prze­wro­tu ...

Można powiedzieć, że od czasów rewolucji francuskiej, która nie tylko ...

W okresie średniowiecza Kościół wielokrotnie podejmował wysiłki na rzecz zapewnienia ...

Często pojawiającym się w ostatnim czasie zarzutem pod adresem Kościoła ...

Podobnie jak stanowisko Kościoła w Niemczech, również postawa Stolicy Apostolskiej ...

Siedemdziesiąt lat temu – we wrześniu 1939 r. – Niemcy ...

Lenin i jego towarzysze od razu przyjęli zasadę bezpardonowej „walki klas”, w której ...

Osiemnastowieczny poeta niemiecki Friedrich Hölderlin napisał, że „próba stworzenia raju na ziemi ...