Według twórców ideologii marksistowskiej jedną z najpoważniejszych przeszkód na drodze budowy socjalizmu ...

Ze wszystkich XVII-wiecznych męczenników japońskich Kościół zna ponad trzy tysiące ...

Jedną z najczęściej powtarzających się w ciągu wieków techniką propagandową wymierzoną w Kościół ...

Laicyzacja została stworzona przez konkretne środowiska polityczne i konkretne większości parlamentarne. ...

Wiek XIX był świadkiem wielkiej popularności, prawdziwego renesansu pierwszej wielkiej ...

Alexis de Tocqueville, jeden z wielkich francuskich myślicieli politycznych, zastanawiając się ...

Antykatolicka propaganda epoki oświecenia budowała swój przekaz na dziedzictwie czasów reformacji. ...

Antykatolicka propaganda jest tak długa, jak długa jest historia Kościoła. ...

Kwestią ściśle związaną z rzekomym antysemityzmem Kościoła są pojawiające się, ...

Drugą epoką, po średniowieczu, podczas której Kościół miał rzekomo sprzyjać ...

Wśród „historycznych przewin Kościoła” poczesne miejsce zajmuje oskarżenie katolicyzmu o ...

Na początku lat 50. komuniści przystąpili do otwartej konfrontacji z ...