Wiek XIX był świadkiem wielkiej popularności, prawdziwego renesansu pierwszej wielkiej ...

Alexis de Tocqueville, jeden z wielkich francuskich myślicieli politycznych, zastanawiając się ...

Antykatolicka propaganda epoki oświecenia budowała swój przekaz na dziedzictwie czasów reformacji. ...

Antykatolicka propaganda jest tak długa, jak długa jest historia Kościoła. ...

Kwestią ściśle związaną z rzekomym antysemityzmem Kościoła są pojawiające się, ...

Drugą epoką, po średniowieczu, podczas której Kościół miał rzekomo sprzyjać ...

Wśród „historycznych przewin Kościoła” poczesne miejsce zajmuje oskarżenie katolicyzmu o ...

Na początku lat 50. komuniści przystąpili do otwartej konfrontacji z ...

W okresie PRL Kościół w Polsce był przede wszystkim Kościołem ...

Ksiądz Władysław Bukowiński miał w Polsce szczególną mi­sję do speł­nie­nia: ...

Los „Titanica” to nie tylko tragiczny symbol tego, czym może ...

Liberałowie wznosili hasło „rozdziału Kościoła od państwa”, jednak w istocie ...