Najpierw żyłam w biegu i w wielkim pośpiechu: praca bardzo ...

„O Kościele Boży, tyś najlepszą Matką, ty jeden umiesz wychowywać i dawać ...

„Któż zdoła zmierzyć potęgę Jego wielkości i któż potrafi dokładnie opowiedzieć ...

W wakacje razem z synem pielgrzymowałam do sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach. W żarliwej ...

Pan Jezus za pośrednictwem św. siostry Faustyny wielokrotnie podejmuje temat ...

Mocno się modliłam w intencji swego męża. Nie spodziewałam się, że ogrom ...

„Uwielbiam Cię, Stwórco i Panie utajony w Najświętszym Sakramencie. Uwielbiam ...

Posłannictwem św. Faustyny było przypomnieć ludziom o miłości miłosiernej Boga ...

Jest rok 1676. W małej celce zakonnej klasztoru Filipinów w ...

Kiedy, z powodu przewlekłej choroby płuc, ks. Bronisław Bartkowski opuścił diecezję ...

Byłem człowiekiem za­śle­pio­nym materializmem, zadufanym w so­bie, peł­nym pychy. Zaj­mo­wa­łem ...

Jestem żoną alkoholika, matką czwórki dzieci. Przez wiele lat borykałam ...