„Ku wolności wyswobodził nas Chrystus. A zatem trwajcie w niej i nie poddawajcie ...

Każdego dnia do naszej Redakcji wartkim strumieniem płyną deklaracje przystąpienia ...

Po 6 latach tkwienia w nałogu onanizmu dochodzę do wniosku, ...

Jesteśmy świadkami tego, że współczesny świat zbiera tragiczne owoce buntu ...

Stało się – poczęło „się” dziecko – i często w ...

Czystość jako postawa W środowiskach odrzucających chrześcijańską hierarchię wartości panuje przekonanie, ...

Kiedy miałem 14 lat, coś złego zaczęło się dziać w ...

Mam na imię Adam, pochodzę z Białegostoku. Obecnie przebywam w zakładzie karnym. Mam ...

Jestem już dojrzałym męż­czy­zną, który dopiero te­raz doznał na­wró­ce­nia. Od ...

„Świat nazwie was »wstecznikami«, »ciemnymi«, nawet »reakcjonistami«, kiedy przyjmiecie Chrystusowe ...

Przyjemność jest jednym z aspektów doświadczenia radości istnienia, a więc jest darem ...

Gdy piszę to świadectwo, mijają prawie dwa tygodnie mojego trwania w czystości; ...