Przez wieki różaniec stanowił wyjątkową modlitwę, o skuteczności której świadczyły liczne ...

Gdy na dwa dni przed swoją śmiercią, zapytano o. Pio, ...

Autentyczna, żywa wiara wyraża się w trudzie codziennej modlitwy. Kto przestaje ...

Jezus każdemu z nas objawia tajemnice swojego Najświętszego Serca. Posłużył ...

“Kochać aż do bólu” – to popularne wyrażenie, jak się ...

W Alei Objawienia się Świętych trwało potężne nabożeństwo różańcowe z udziałem przeszło ...

W dziejach Polski i świata dokonywała się niejednokrotnie nadprzyrodzona interwencja ...