Pornografia jest narzędziem złego ducha, bo powoduje, że człowiek nie jest w ...

Korzystanie z pornografii jest grzechem ciężkim, zabija w człowieku miłość, ...

Każdy chce być szczęśliwy i osiągnąć pełnię szczęścia. Jedyną straszną ...

Przeżyłem piekło na ziemi, ale Pan Bóg mnie dotknął i ...

Dziś nie trzeba być osobą wierzącą, żeby wiedzieć, że pornografia ...

W ciągu wieków ludzie w różny sposób dochodzili do osiągania ...

To były wyjątkowe rekolekcje, zapamiętam je do końca życia Właśnie ...

Kiedy miałam dziewiętnaście lat, bardzo interesowałam się jogą. Zgłębianie jej ...

Dziś mam dwadzieścia osiem lat. Jedenaście lat temu, jako uczeń ...

U niektórych osób zafascynowanych sztukami walki oraz filozofią i religijnością ...

Jestem kobietą blisko sześćdziesięcioletnią, matką dorosłego syna i dorosłej córki, ...

Termin homeopatia pochodzi z połączenia dwóch słów: homois (podobny) i ...