Cyprian Kamil Norwid określił XIX-wiecznych rewolucjonistów atakujących chrześcijańskie podstawy kultury ...

Jezus obecny w Eucharystii, będąc naszym największym źródłem mocy Bożej ...

Zmartwychwstanie Chrystusa jest wydarzeniem, które nadaje ostateczny sens naszemu życiu. ...

Grzech i wynikające z niego cierpienie oraz śmierć, same w ...

James Caviezel urodził się w 1968 roku w pobożnej katolickiej ...

Relacje mówiące o Zmartwychwstaniu Jezusa, które są w Ewangeliach oraz w listach św. Pawła, ...

„Wszędzie tam, gdzie serce, które przezwyciężając egoizm, przemoc, nienawiść, pochyla ...

Odpowiedź na pytanie o sens ludzkiego życia, cierpienia i śmierci ...

„Bóg zaś okazuje nam swoją miłość [właśnie] przez to, że ...

Z Ewangelii dowiadujemy się, że głównym powodem skazania Chrystusa na ...