Info Zobacz

Kurs Opieki Duszpasterskiej dla osób zajmujących się chorymi

Zauważyliśmy, że wielu pacjentów, nie tylko chorych terminalnie, ale również przewlekle doświadcza: utraty wewnętrznego pokoju, niezrozumienia przez innych, smutku, niepokoju odnośnie przyszłości.

Czasami pojawia się u nich rezygnacja,  wrażenie, że dotychczasowe plany na życie są bezwartościowe. Często szukają odpowiedzi na pytania: czy moje życie ma sens?; czy moje cierpienie ma jakieś znaczenie?; czy przed zachorowaniem wykorzystałem dobrze czas, który miałem?; co stanie się ze mną po śmierci?; czy Bóg istnieje?

W obliczu tych rozterek egzystencjalnych czy „potrzeb duchowych” nasza wspólnota Niewidzialny Klasztor Jana Pawła II, już po raz czwarty organizuje Kurs Wsparcia Duchowego. Pragniemy serdecznie zaprosić:  lekarzy, pielęgniarek, studentów kierunków medycznych, księży kapelanów, szafarzy Najświętszego Sakramentu, wolontariuszy hospicjów, osób z Domów Opieki Społecznej, a także do osoby opiekujących się np. starszym rodzicem w domu.

Misją wspólnoty Niewidzialnego Klasztoru Jana Pawła II, która stanowi inspirację organizatorów Kursu, jest złożenie propozycji ofiarowania z miłością Panu Bogu swoich codziennych cierpień fizycznych i duchowych. Taka postawa osoby chorej, niepełnosprawnej, przeżywającej żałobę, czy po prostu starszej i samotnej często prowadzi do „uzdrowienia wewnętrznego” czyli akceptacji swojego Krzyża i życia „pełnią życia” czyli pełnego nadziei i radości pomimo zmęczenia i bólu.

Jak wiadomo jednak, chorzy często nie są gotowi na taką postawę. Dlatego uczymy się wspierać ich w poszukiwaniach egzystencjalnych poprzez opiekę duchową, która – świadczona przez kapłanów najczęściej koncentruje się wokół udzielania sakramentów, a w przypadku osoby świeckiej – aktywnego słuchania i współczucia, delikatnej pielęgnacji. Taką współpracę nazywamy Zespołową Opieką Duszpasterską, która ma swoją historię oraz społeczno-prawne podstawy, które zostaną przedstawione w czasie Kursu. Jego uczestnicy przekonają się też, jak świadczyć ją w szpitalach, parafiach, Domach Pomocy Społecznej, innych podobnych placówkach czy po prostu w domu. Będzie mowa o wsparciu w okresie choroby przewlekłej oraz w czasie umierania. Nie zabraknie też wiadomości teologicznych o cierpieniu spisanych przez Świętych i Błogosławionych. Na zakończenie kursu został zaproszony ks. bp. Grzegorz Balcerek, który błogosławi tej inicjatywie.

Miejsce:

Sanktuarium Św. Józefa oo. Karmelitów w Poznaniu, Wzgórze Św. Wojciecha, ul. Działowa 25.

Terminy zajęć:

19.09 wtorek;

26.09. wtorek;

03.10. wtorek;

10.10. wtorek;

17.10. wtorek;

24.10. wtorek.

Godziny:

17.00 – 20.00.

Zapisy e-mailem pod adresem: niewidzialnyklasztor@gmail.com lub skontaktować się telefonicznie z osobą odpowiedzialną za kurs: 577-799-910.

Liczba miejsc ograniczona!

www.niewidzialnyklasztor.pl