Kurs opieki duszpasterskiej nad chorymi

Choroba dla wielu osób może być źródłem utraty wewnętrznego pokoju. Poczucie niezrozumienia przez innych, złość, smutek z powodu utraty czegoś bezpowrotnie, niepokój odnośnie przyszłości to uczucia, które jej często towarzyszą. Czasami pojawia się rezygnacja, wrażenie, że dotychczasowe plany na życie są bezwartościowe.

Jeśli choroba jest nieuleczalna lub śmiertelna, chory szuka odpowiedzi na pytania: czy moje życie ma sens?; czy moje cierpienie ma jakieś znaczenie?; czy przed zachorowaniem wykorzystałem dobrze czas, który miałem?; co stanie się ze mną po śmierci?; czy Bóg istnieje?

W obliczu tych rozterek egzystencjonalnych czy “potrzeb duchowych” wspólnota Niewidzialnego Klasztoru Jana Pawła II przy Sanktuarium św. Józefa oo. Karmelitów Bosych na Wzgórzu św. Wojciecha w Poznaniu, już po raz trzeci zaprasza na:

KURS OPIEKI DUSZPASTERSKIEJ NAD CHORYMI DLA OSÓB ŚWIECKICH ORAZ DUCHOWNYCH

Kurs odbędzie się podczas 8 popołudniowych spotkań w każdy wtorek w dniach od 20.09. – 15.11.2016 od godziny 16:30 do 20:00. Przeznaczony jest dla osób, które mają kontakt z osobami chorymi, niepełnosprawnymi czy po prostu zmagającymi się z wyzwaniami wieku podeszłego.

Misją wspólnoty Niewidzialnego Klasztoru Jana Pawła II, która stanowi inspirację organizatorów Kursu, jest wskazanie propozycji ofiarowania z miłością Panu Bogu swoich codziennych cierpień fizycznych i duchowych. Taka postawa osoby chorej często prowadzi to “uzdrowienia wewnętrznego” czyli akceptacji swojego Krzyża i życia “pełnią życia” pomimo niego / dzięki niemu.

Szczegółowe informacje o Kursie oraz deklaracje uczestnictwa można uzyskać wysyłając email na adres: niewidzialnyklasztor@gmail.com lub kontaktując się telefonicznie pod numerem 577799910. Więcej informacji o Niewidzialnym Klasztorze Jana Pawła II można znaleźć na stronie www.niewidzialnyklasztor.pl

Uprzejmie prosimy o przekazanie informacji o KURSIE OPIEKI DUSZPASTERSKIEJ innym wiernym.