Kurs wsparcia duchowego chorych

Zapraszamy osoby opiekujące się chorymi na Kurs Wsparcia Duchowego Chorych!

Zauważyliśmy, że wielu pacjentów, nie tylko chorych terminalnie, ale również przewlekle doświadcza: utraty wewnętrznego pokoju, niezrozumienia przez innych, smutku, niepokoju odnośnie przyszłości.

Czasami pojawia się u nich rezygnacja, wrażenie, że dotychczasowe plany na życie są bezwartościowe. Często szukają odpowiedzi na pytania: czy moje życie ma sens?; czy moje cierpienie ma jakieś znaczenie?; czy przed zachorowaniem wykorzystałem dobrze czas, który miałem?; co stanie się ze mną po śmierci?; czy Bóg istnieje?

W obliczu tych rozterek egzystencjalnych czy „potrzeb duchowych” nasza wspólnota „Niewidzialny Klasztor Jana Pawła II”, już po raz piąty, organizuje Kurs, który skierowany jest do: lekarzy, pielęgniarek, studentów kierunków medycznych, księży kapelanów, szafarzy Najświętszego Sakramentu, wolontariuszy hospicjów, pracowników Domów Opieki Społecznej, a także do osób „prywatnych” opiekujących się chorym bliskim w domu.

W tym roku zaprosiliśmy wielu nowych wykładowców, a także zastosujemy bardziej dynamiczną formę zajęć – więcej pracy w grupach i czasu na dyskusje.

Misją Niewidzialnego Klasztoru Jana Pawła II, która stanowi inspirację organizatorów Kursu, jest złożenie propozycji ofiarowania z miłością Panu Bogu swoich codziennych cierpień fizycznych i duchowych.

Taka postawa osoby chorej, niepełnosprawnej, przeżywającej żałobę, czy po prostu starszej i samotnej często prowadzi do „uzdrowienia wewnętrznego” czyli akceptacji swojego Krzyża i życia pełnego nadziei i radości pomimo zmęczenia i bólu.

Jak wiadomo jednak, chorzy często nie są gotowi na taką postawę. Dlatego uczymy się wspierać ich w poszukiwaniach egzystencjalnych poprzez opiekę duchową, która – świadczona przez kapłanów najczęściej koncentruje się wokół udzielania sakramentów, a w przypadku osoby świeckiej – aktywnego słuchania i współczucia, delikatnej pielęgnacji, troskliwej obecności.

Taką współpracę nazywamy Zespołową Opieką Duszpasterską, która ma swoją historię oraz społeczno-prawne podstawy, które poznamy w czasie Kursu.

Przekonamy się też, jak świadczyć ją w szpitalach, parafiach, Domach Pomocy Społecznej, innych podobnych placówkach czy po prostu w domu. Będzie mowa o geriatrii: jak udzielić osobie starszej wsparcia duchowego oraz psychologii choroby i komunikacji interpersonalnej. Nie zabraknie też wiadomości teologicznych o cierpieniu ukrytych w Biblii i innych pismach.

Serdecznie zapraszam każdego, kto zastanawia się jak może duchowo wspierać chorych,
Lek. Maciej Klimasiński

Termin: poniedziałki 1.10 – 5.11.2018, w godzinach od 17.00 do 20.00
Klasztor oo. Karmelitów w Poznaniu, ul. Działowa 25

Tematy:

  • Wprowadzenie do Opieki Duchowej: pełnej współczucia obecności przy chorym
  • Geriatria: jak udzielić osobie starszej wsparcia duchowego?
  • Psychologia a świętość, komunikacja interpersonalna a modlitwa
  • Sens Cierpienia: egzegeza biblijna a doświadczenia Domu „Uzdrowienie Chorych”
  • Teologia Moralna, Katolicka Nauka Społeczna, Bioetyka a Hospicjum
  • Aspekty praktyczne wsparcia duchowego, Zespoły Opieki Duszpasterskiej

Kilka informacji organizacyjnych:

  • sala wykładowa znajduje się w podziemu, niektórym może być chłodno
  • zejście do sali jest po schodach (utrudnienie dla osób niepełnosprawnych)
  • opłata za kurs wynosi 50zł, jeżeli ktoś nie ma takie kwoty może otrzymać znaczną zniżkę

W celu zapisania się prosimy wysłać e-mail na adres: niewidzialnyklasztor@gmail.com lub telefonicznie +48 577 799 910
www.niewidzialnyklasztor.pl