Lustro duszy

W życiu duchowym formowanie sumienia ma bardzo ważną rolę, bo przecież w sumieniu – w tym najtajniejszym sanktuarium człowieka – przemawia Bóg. Rachunek sumienia nie jest więc jakimś bezdusznym liczeniem wykroczeń przeciwko przykazaniom Bożym, ale prawdziwym spotkaniem z Bogiem. Rachunek sumienia może być pięknym spotkaniem z Bogiem miłosiernym, odkrywaniem prawdy o sobie w kontekście Jego nieskończonej miłości.

Proponowane w tej książce rachunki sumienia są formą pomocy w życiu duchowym dla osób, które pragną jeszcze bardziej pogłębić swoją więź z Trójcą Świętą.

Warto codziennie słuchać Boga, Jego głosu w swoim wnętrzu. Rachunek sumienia zaproponowany na każdy miesiąc można podzielić na części – tak, aby każdego dnia brać pod uwagę jeden punkt, aspekt, akapit.

W codziennym rachunku sumienia ważne jest, aby nie tylko zobaczyć grzechy, niedoskonałości i zaniedbania, które ranią Boga, z którym się spotykamy i którego prosimy o przebaczenie. Niezwykle istotne jest odkrycie, ile dobra z Bożą pomocą udało nam się spełnić dzisiaj i dziękować za to Ojcu Niebieskiemu, który jest źródłem wszelkiego dobra.

Sam staram się codziennie przeglądać w tym „lustrze duszy”, aby zobaczyć, jak Bóg jest dobry i miłosierny wobec mnie – grzesznika, a jednocześnie swojego umiłowanego dziecka. I pisząc tę książkę, do tego samego bardzo Cię zachęcam.

– ks. Krzysztof Skowroński, fragment wprowadzenia do książki „Lustro duszy. Rachunek sumienia na każdy miesiąc”.

Książka dostępna na stronie sklepu „Miłujcie się!”.