Masowy człowiek niemy | Od języka proroków do wulgaryzmu | Małgorzata Nawrocka