Rodzina Zobacz

Mentalność antykoncepcyjna

Antykoncepcja i mentalność antykoncepcyjna jest tragedią wielu współczesnych małżeństw.

Antykoncepcja zrodziła się z hedonistycznej filozofii życia, która proponuje osiąganie maksimum przyjemności przy jak najmniejszym wysiłku.

Trzeba pamiętać, że ze sprzedaży środków antykoncepcyjnych międzynarodowe koncerny uzyskują gigantyczne pieniądze.

Nie łudźmy się, nachalne propagowanie antykoncepcji nie jest motywowane troską o dobro i szczęście człowieka, lecz chęcią jak największego zysku. Dlatego ci bezwzględni deprawatorzy posługują się najbardziej nikczemnymi metodami, z manipulacją i kłamstwem włącznie, aby utrzymać starych i zdobyć nowych klientów antykoncepcji.

Deprawatorzy, pod których adresem Pan Jezus wypowiedział straszne „biada” (Mt 18,7), manipulują naukową wiedzą o prawach natury, deprecjonują naturalne metody regulowania płodności i bezczelnie kłamią, twierdząc, że nie ma zagrożeń dla zdrowia kobiety, gdy stosuje ona środki antykoncepcyjne.

A przecież jest naukowym faktem, że antykoncepcja, niszcząc płodność, rujnuje zdrowie. Jest to prawdziwa bomba ekologiczna w ciele kobiety.

Stosującym doustne środki antykoncepcyjne grozi między innymi zakrzepowe zapalenie żył, zawał mięśnia sercowego i krwotok mózgowy, infekcje, które mogą doprowadzić do niepłodności lub zagrozić przebiegowi przyszłej ciąży i zdrowiu dziecka.

Pojawia się także ogromne ryzyko zachorowania na raka szyjki macicy, sutków, endometrium, skóry, jajników i wątroby.

Istnieje także duże niebezpieczeństwo zaburzeń psychicznych, seksualnych, zakłócenie rytmu płodności, tycie, wczesne poronienia, utrata przyjemności ze współżycia itd.

Ale najgorszym skutkiem antykoncepcji jest zerwanie relacji miłości z Bogiem i zniszczenie małżeńskiej miłości. Świadome i dobrowolne stosowanie antykoncepcji jest zawsze grzechem śmiertelnym.

Tylko Bóg jest jedynym dawcą życia oraz źródłem miłości. To On sprawił, że w sakramencie małżeństwa mężczyzna i kobieta stają się jednym ciałem, wspólnotą miłości – ikoną Trójcy Świętej. Wtedy ich małżeńska jedność i miłość oraz współżycie seksualne jest uczestniczeniem w życiu i miłości Boga Stwórcy.

Udzielając małżonkom daru przekazywania życia, Pan Bóg wzywa ich do wielkiej odpowiedzialności, do odczytywania i wypełniania Jego woli.

Antykoncepcja jest odrzuceniem tego daru, a więc wyrazem pogardy dla Boga – dawcy życia.

Antykoncepcja wypacza sens i najgłębsze przeznaczenie istoty małżeńskiego współżycia. Gdy w akcie współżycia małżonkowie sprzeciwiają się zdolności przekazywania życia, którą otrzymali od Boga Stworzyciela, tym samym sprzeciwiają się planowi i najświętszej woli Boga.

Święty Jan Paweł II niemoralność antykoncepcji wyraził w następujących słowach:

„W ten sposób naturalnej mowie, która wyraża obopólny, całkowity dar małżonków, antykoncepcja narzuca mowę obiektywnie sprzeczną, czyli taką, która nie wyraża całkowitego oddania się drugiemu;

stąd pochodzi nie tylko czynne odrzucenie otwarcia się na życie, ale również sfałszowanie wewnętrznej prawdy miłości małżeńskiej, powołanej do całkowitego osobowego daru” (Familiaris consortio, 32).

Istotą małżeńskiego aktu jest wyrażenie sobie wzajemnej miłości przez całkowity dar z siebie. W tym darze z siebie istotnym składnikiem jest rodzicielstwo. Jeżeli stosuje się antykoncepcję, to wtedy oddanie siebie jest niepełne i zakłamane.

Stosunek seksualny z antykoncepcją wyraża więc kłamstwo dotykające najintymniejszych sfer człowieczeństwa.

Małżonkowie tylko wtedy komunikują sobie w całej pełni wzajemną miłość w akcie współżycia, gdy jest to oddanie całkowite w Jezusie Chrystusie, obecnym w sakramencie małżeństwa, a więc zawsze otwarte na dar życia.

Przez antykoncepcję małżonkowie

„manipulują i poniżają płciowość ludzką, a wraz z nią osobę własną i współmałżonka” (Familiaris consortio, 32).

Samo życie potwierdza, że jeżeli małżonkowie stosują antykoncepcję, to wyrzucają Boga ze swego życia, pogrążają się w niewoli grzechu i sił zła. Taka postawa jest głównym źródłem dramatów i kryzysów małżeńskich.

Ruch Czystych Serc Małżeństw

Kochani Małżonkowie, pamiętajcie o nieocenionym skarbie, jaki otrzymaliście w sakramencie małżeństwa, którym jest sam Jezus Chrystus. Jednoczcie się z Nim i wszystkie swoje problemy, kłopoty i radości przedstawiajcie Mu w codziennej modlitwie. Tylko z Nim pokonacie wszelkie trudności!

Jeżeli małżonkowie wspólnie się modlą, regularnie się spowiadają i uczestniczą w Eucharystii, to swoją przyszłość budują na niezniszczalnej skale, którą jest sam Bóg.

Pan Jezus zaprasza Was do Ruchu Czystych Serc Małżeństw, gdyż pragnie odnawiać, pogłębiać i uzdrawiać Wasze relacje małżeńskie.

Aby przystąpić do RCSM, najpierw trzeba wyznać wszystkie swoje grzechy i zaniedbania w sakramencie pokuty, uczestniczyć we Mszy św., a po przyjęciu Jezusa w Komunii św. odmówić Modlitwę zawierzenia RCSM.

„Panie Jezu, dziękujemy Ci, że ukochałeś nas miłością bez granic, nie wahając się nawet oddać życie za nas. Dziękujemy Ci za to, że Twoja Miłość chroni nas od zła, podnosi z największych upadków i leczy najbolśniejsze rany. Dziękujemy Ci za Twoją obecność w sakramencie małżeństwa i za to, że u Ciebie zawsze możemy znaleźć lekarstwo na każde zło i siłę do pokonywania wszelkich trudności i kryzysów.  

Oddajemy Ci swoją pamięć, rozum, wolę, duszę i ciało wraz ze swoją płciowością.

Przyrzekamy codziennie spotykać się z Tobą na wspólnej modlitwie i w lekturze Pisma św.,  w częstym przyjmowaniu Komunii św. oraz w adoracji Najświętszego Sakramentu.

Postanawiamy regularnie przystępować do sakramentu pojednania, nie ulegać zniechęceniu i natychmiast podnosić się z każdego grzechu.

Postanawiamy nie kupować, nie czytać i nie oglądać czasopism, programów ani filmów o treściach pornograficznych. Przyrzekamy nie używać żadnych środków antykoncepcyjnych i rezygnujemy z samej postawy antykoncepcyjnej. Przyrzekamy być zawsze gotowymi na przyjęcie każdego dziecka, które Ty Panie pragniesz powołać do istnienia. Pragniemy być dla nich dobrymi wychowawcami, aby własną postawą i świadectwem ukazywać im drogę do Ciebie.

Panie Jezu, ucz nas systematycznej pracy nad sobą, umiejętności kontrolowania naszych pobudzeń seksualnych i emocji. Prosimy Cię o odwagę w codziennym przeciwstawianiu się złu, abyśmy unikali wszystkiego co uzależnia, a przede wszystkim narkotyków, alkoholu i nikotyny. Ucz nas tak postępować, aby w naszym życiu naj­ważniejsza była miłość.

Maryjo, Matko nasza, prowadź nas drogami wiary do samego źródła miłości – do Jezusa. Za św. Janem Pawłem II pragniemy całkowicie zawierzyć się Tobie: »Totus Tuus, Maryjo«! W Twoim Niepokalanym Sercu składamy całych siebie, wszystko, czym jesteśmy, każdy swój krok, każdą chwilę swojego życia.

Amen!”

Odmawiajcie Modlitwę zawierzenia RCSM każdego dnia i wprowadzajcie w swoje małżeńskie życie wszystkie zobowiązania w niej zawarte. Trzeba tak uporządkować swe codzienne obowiązki, aby na pierwszym miejscu była modlitwa, a później praca i odpoczynek.

Czuwajcie nad tym, aby telewizja i internet nie stały się bożkami w Waszym domu ani złodziejami czasu – kosztem modlitwy i odpoczynku. Codziennie proście o dar czystego serca.

Czyste serce to serce całkowicie oddane Bogu, czyli będące w stanie łaski uświęcającej. Czuwajcie i trwajcie w jedności z Chrystusem obecnym w sakramencie małżeństwa, a gdyby zdarzył się Wam ciężki upadek, to natychmiast przystępujcie do sakramentu pokuty.

Pan Jezus pragnie, abyście dzielili się z innymi na łamach „Miłujcie się!” swoim doświadczeniem życia i wiary, dlatego prosimy – piszcie i przysyłajcie do redakcji swoje świadectwa.

O tym wielkim wydarzeniu, jakim było Wasze przystąpienie do RCSM, można poinformować naszą redakcję, przysyłając nam swój adres, daty urodzenia oraz przystąpienia do RCSM. Wpiszemy Was wtedy do Księgi czystych serc i prześlemy Wam specjalne błogosławieństwo.

„Łaska Pana Jezusa Chrystusa, miłość Boga i dar jedności w Duchu Świętym niech będą z wami wszystkimi!” (2 Kor 13,13).

Podobne treści znajdziesz w naszym sklepie:

Duchowa Pedagogia Miłości. ks. Jan KochelMały poradnik życia rodzinnego