Międzynarodowy sprzeciw wobec aborcji

Niemal bez echa przeszło podpisanie 22 października 2020 r. przez 33 państwa z całego świata, w tym także przez Polskę, Deklaracji Konsensusu Genewskiego, która jest międzynarodowym sprzeciwem wobec aborcji.

Współwnioskodawcy (6 państw: Federacyjna Republika Brazylii, Arabska Republika Egiptu, Węgry, Republika Indonezji, Republika Ugandy i Stany Zjednoczone Ameryki) wyrażają m.in. „podstawowy priorytet ochrony prawa do życia”, potwierdzają „nieodłączną godność i wartość osoby ludzkiej, oraz to, że każda istota ludzka ma wrodzone prawo do życia” oraz podkreślają, że „w żadnym wypadku nie należy propagować aborcji jako metody planowania rodziny” oraz że „dziecko […] potrzebuje specjalnej ochrony i opieki […] przed jak i po urodzeniu”.

Sygnatariusze deklarują też „zobowiązanie do wspólnej pracy na rzecz potwierdzenia, że nie istnieje żadne międzynarodowe prawo do aborcji, ani żadne międzynarodowe zobowiązanie ze strony państw do finansowania lub ułatwiania aborcji”.

Strona źródłowa z tekstem w czterech językach.