Modlitwa w języku Jezusa Chrystusa

Tumaczenie:

Śpiewaj „alleluja, alleluja, alleluja” i mów „alleluja”. Jak pasterze zaśpiewali Mu „alleluja” w Betlejem.
Śpiewaj, śpiewaj, śpiewaj i mów „alleluja”. Jak pasterze zaśpiewali Mu w Betlejem.

Być może tak modlił się sam Chrystus. W języku aramejskim modli się  abp prawosławnego Asyryjskiego Kościoła Mor Sewerius Moses. Opracowanie filmowe: ks. Sławomir Kostrzewa.

Podobne treści znajdziesz w naszym sklepie:

ocalenie_218x310