„Muzyka całkowicie odebrała mi ciszę. Miejsce należne Bogu, oddałem szatanowi!” | Grzegorz Kasjaniuk