Najważniejszy sens fatimskiego orędzia

Orędzie Matki Bożej w Fatimie jest wezwaniem do wiary w Boga w Trójcy Świętej Jedynego, który najpełniej objawił się w Jezusie Chrystusie. Przypomina podstawowe prawdy Objawienia, a więc: prawdę o niebie, czyśćcu i piekle, o rzeczywistej obecności Chrystusa w Eucharystii, o konieczności modlitwy i postu oraz o częstej spowiedzi. Matka Boża wzywa także do posłuszeństwa i wierności Magisterium Kościoła oraz Ojcu Świętemu.

Przez objawienia fatimskie „Bóg chciał przypomnieć światu konieczność unikania grzechu i obowiązek zadośćuczynienia Bogu za grzechy przez modlitwę i pokutę” – pisze s. Łucja.

Fatima wzywa więc do żywej i autentycznej wiary, w której przekazywaniu decydującą rolę odgrywa Papież, będący – jako następca św. Piotra – skałą, na której Chrystus buduje swój Kościół (Mt 16,18-19).

Siostra Łucja, która jako jedyna z trojga świadków objawień dożyła dorosłości, powiedziała 11 października 1992 roku: „Gdzie jest Piotr, tam jest Kościół… Ten, kto nie jest z Papieżem, nie jest z Bogiem, a kto pragnie być z Bogiem, musi być z Papieżem”.

Zapytana, jaka jest najważniejsza część orędzia fatimskiego, odpowiedziała, że jest nią wezwanie do silnej wiary w rzeczywistą obecność Boga, a to ma się wyrażać w modlitwie i miłości Boga w Trójcy Jedynego, który rzeczywiście jest obecny w Eucharystii.

Z relacji 93-letniej wówczas s. Łucji dowiadujemy się, że Matka Boża w czasie swojego pierwszego objawienia zapytała:

„– Czy chcecie ofiarować się Bogu, aby znosić wszystkie cierpienia, które On wam ześle jako zadośćuczynienie za grzechy, którymi jest obrażany, i jako prośba o nawrócenie grzeszników?
– Tak, chcemy.
– Będziecie więc musieli wiele cierpieć, ale łaska Boża będzie waszą siłą”.

Siostra Łucja pisze: „Matka Boża otworzyła po raz pierwszy ręce, przekazując nam światło tak silne, jak gdyby blask wychodzący z Jej rąk. To światło dotarło do naszego wnętrza, do najgłębszej głębi duszy, i spowodowało, żeśmy się widzieli w Bogu, który jest tym światłem, wyraźniej niż w najlepszym zwierciadle.

Pod wpływem wewnętrznego impulsu również nam przekazanego padliśmy na kolana i powtarzaliśmy bardzo pobożnie: »O Trójco Przenajświętsza, uwielbiam Cię, mój Boże, kocham Cię w Najświętszym Sakramencie«.

Po chwili nasza Droga Pani dodała: »Odmawiajcie codziennie różaniec, aby uzyskać pokój dla świata i koniec wojny«”.

O wiele więcej znajdziesz w naszym sklepie!

dialogi-awers_550x7811439-Droga_krzyzowa_z_matka_teresa_awmodlitewnik-dla-malzonkow-i-rodzicow_550x781