Namiot miłosierdzia

Od dłuższego czasu wracała do mnie myśl, by otoczyć dzieci modlitwą. One tego potrzebują. Zawsze tego potrzebowały, ale wydaje się, że w dzisiejszych czasach potrzebują modlitwy w sposób szczególny.

Serce i umysł dziecka jest dziś atakowany przez różne ideologie sprzeczne nie tylko z wiarą chrześcijańska, ale z zasadami etycznymi i zdrowym rozsądkiem. Dzieci tym „nasiąkają”. Nadto ich świat, często naznaczony brzydotą, przemocą i magią, które można zobaczyć w bajkach, zabawkach, grach,  wpływa na nie negatywnie. Nie chodzi tutaj tylko o świat duchowy dziecka, ale o cały jego rozwój.

Chciałam w jakiś sposób dołożyć starań, by chronić dzieci przed złem. Zgromadzenie, w którym jestem, Zgromadzenie Sióstr Jezusa Miłosiernego, jest w pewien sposób związane z opieką nad dziećmi. Wynika to także z pewnej wizji, jaką miała nasza duchowa matka Założycielka, św. s. Faustyna Kowalska.

Ta właśnie wizja stała się dla mnie inspiracją, by założyć Namiot Miłosierdzia. A oto jej treść:

 „W pewnej chwili ujrzałam klasztor tego nowego zgromadzenia. Kiedy chodziłam i zwiedzałam wszystko, nagle ujrzałam gromadę dzieci, które na wiek więcej nie miały jak od pięciu do jedenastu lat. Kiedy mnie ujrzały, otoczyły mnie wokoło i zaczęły głośno wołać: Broń nas przed złem – i wprowadziły mnie do kaplicy, która była w tym klasztorze.

Kiedy weszłam do tej kaplicy – w tej kaplicy ujrzałam Pana Jezusa umęczonego – Jezus spojrzał się łaskawie na mnie i powiedział mi, że jest przez dzieci ciężko obrażany – ty je broń przed złem. Od tej chwili modlę się za dzieci, ale czuję, że nie wystarcza sama modlitwa” (Dz.765).

Zasady Namiotu miłosierdzia:

  1. Namiot miłosierdzia, czyli modlitwa Koronką do miłosierdzia Bożego w intencji dzieci, ma dwa promienie: Piastunki miłosierdzia i Brygady miłosierdzia.
  2. W skład Piastunek miłosierdzia wchodzą kobiety modlące się za dzieci. W skład Brygad, wchodzą mężczyźni.
  3. Każda osoba należąca do Piastunki i Brygad miłosierdzia, modli się codziennie Koronką do miłosierdzia Bożego w intencji dzieci: swoich, sobie najbliższych oraz fizycznie i duchowo zagrożonych i zaniedbanych.
  4. Dobrze jest, by członkowie, poszerzali swoją wiedzę w zakresie chrześcijańskich zasad wychowania dzieci, nauki Kościoła oraz, by w miarę możliwości włączali się w inicjatywy mające na celu dobro dzieci.

Jak widać z powyższych zasad, najważniejszym i jedynym zadaniem osób należących do Namiotu miłosierdzia, jest Modlitwa koronką za dzieci.

Koronka do miłosierdzi Bożego jest modlitwą szczególną. Jej Autorem jest sam Jezus. On sam też złączył z tą modlitwą wiele obietnic i polecił, by s. Faustyna mówiła o niej ludziom.

Jezus powiedział m.in.:

„Przez nią (koronkę) uprosisz wszystko, jeśli to, o co prosisz, będzie zgodne z wolą moją” (Dz. 1731).

Ponieważ Namiot miłosierdzia jest inicjatywą początkującą, nie ma jeszcze wielu informacji na jego temat. Pierwsze wiadomości pojawiają się na stronie internetowej www.zgromadzenie.faustyna.org.

Wszelkie informacje na temat Namiotu miłosierdzia można uzyskać pod numerem telefonu 883582604, oraz przez kontakt mailowy: mariamarta123@wp.pl

Zachęcam, by włączyć się w tę inicjatywę modlitwy za dzieci, one potrzebują naszego wstawiennictwa przed miłosiernym Bogiem.

Polecam również to rozpoczynające się dzieło Niepokalanej Dziewicy, naszej najlepszej Matce. Wierzę, że Ona w sposób szczególny troszczy się o każde dziecko.

s. Marietta Kruszewska ZSJM