Nie cudzołóż

Najtragiczniejszą konsekwencją notorycznego łamania Bożego przykazania „nie cudzołóż” jest zerwanie więzów miłości z Bogiem, oddanie się pod panowanie szatana oraz erotomania.

Permanentne łamanie Bożego przykazania „nie cudzołóż” prowadzi do erotomanii, czyli do zniewolenia na płaszczyźnie duchowej, psychicznej i somatycznej.

Wieloletnie badania naukowe potwierdziły, że u erotomanów następują również zmiany w funkcjonowaniu mózgu oraz centralnego systemu nerwowego.

To wszystko tłumaczy, dlaczego Pan Bóg stawia tak mocne wymagania co do sfery seksualnej. Jedynym prawdziwym ekspertem w tej dziedzinie jest sam Bóg Stwórca, który mówi, że seks poza sakramentem małżeństwa jest śmiertelnym grzechem – jedną z największych duchowych katastrof.

Współżycie płciowe nie tylko jest źródłem przyjemności, lecz także dotyka ono ludzi w ich najgłębszym duchowym wymiarze.

Pan Bóg pragnie, aby to był akt święty zasługujący na wieczność, jak napisał św. Paweł VI. W tym najbardziej intymnym akcie mąż i żona poprzez zjednoczenie swych ciał i dusz mają stawać się duchową jednością w Chrystusie obecnym w ich sakramencie małżeństwa, uczestniczyć w życiu i miłości Trójjedynego Boga.

W Bożych zamiarach powinien to być święty znak sakramentu małżeństwa. Tylko w sakramentalnym związku małżeńskim oraz gdy małżonkowie są w stanie łaski uświęcającej, akt seksualny uświęca małżonków i jest źródłem Bożego błogosławieństwa.

Wyraża on wówczas prawdziwą miłość: „kocham cię i pragnę twojego dobra, oddaję się tobie w Chrystusie na zawsze i na zawsze biorę odpowiedzialność za ciebie oraz za dzieci, owoc naszej miłości i miłości Boga”.

Taka jest istota sakramentu małżeństwa, który z natury samej miłości musi być nierozerwalny, bo przecież „miłość nigdy nie ustaje” (1 Kor 13,8).

Łamanie Bożych przykazań w tej dziedzinie obraca się zawsze przeciwko człowiekowi, bo jest uśmierceniem miłości oraz oddaniem się w straszną niewolę grzechu i szatana.

Nie ma bezpiecznego i szczęśliwego seksu poza sakramentem małżeństwa, bo nie można uniknąć zniewalających i destrukcyjnych konsekwencji grzechów nieczystości.

Pierwszym znakiem erotomanii jest utrata kontroli nad sobą. Uzależnieni od doznań seksualnych pragną odzyskać kontrolę nad sobą, składają postanowienia, przyrzeczenia, ale sama dobra wola tutaj nie wystarcza; ludzie ci odkrywają, że są bezsilni wobec nałogu.

Drugą cechą erotomanii jest jej narastająca destruktywność w sferze uczuciowej (odrętwienie, zanikanie poczucia wstydu), duchowej (zaniechanie modlitwy, przystępowania do sakramentów, bunt przeciwko Bogu i w końcu utrata wiary), a także w sferze zdrowia fizycznego (pojawiają się różnego rodzaju choroby i niedomagania).

Ruch Czystych Serc

Tylko Jezus Chrystus uwalnia ze strasznej niewoli grzechów nieczystych, rozrywa wszelkie kajdany zniewoleń, uzależnień i uczy kochać czystym sercem. Aby pomóc Ci w leczeniu wszystkich ran serca oraz w dojrzewaniu do miłości, Pan Jezus zaprasza Cię do Ruchu Czystych Serc.

Kiedy i jak można przystąpić do Ruchu Czystych Serc? W każdej chwili! Najpierw pójdź do spowiedzi św., a kiedy przyjmiesz Jezusa w Komunii św., oddaj Mu siebie na Jego wyłączną własność, odmawiając Modlitwę zawierzenia RCS.

Kuracja, którą proponuje Pan Jezus w RCS, jest prosta. Jedynym w pełni skutecznym lekarstwem jest Jego wszechmocna miłość. Trzeba więc na nią się otwierać i ją przyjmować.

W tym celu najpierw trzeba wyrzec się wszelkiego grzechu oraz tego wszystkiego, co do niego prowadzi. Następnie w sakramencie pokuty należy szczerze wyznać Jezusowi wszystkie swoje grzechy. Odtąd, jeżeli to będzie możliwe, trzeba codziennie uczestniczyć we Mszy św. i przez godzinę adorować Jezusa obecnego w Najświętszym Sakramencie, codziennie modlić się na różańcu i czytać Pismo św.

Nigdy nie można ulegać zniechęceniu i należy natychmiast pójść do spowiedzi po popełnieniu grzechu śmiertelnego. Trzeba też być cierpliwym i wytrwałym, bo na całkowite uzdrowienie potrzeba nieraz długiego czasu.

Kto się nie zniechęci, ten na pewno zostanie całkowicie uzdrowiony. Pan Jezus zapewnia: „Kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony” (Mk 13,13).

Prosimy, poinformuj redakcję „Miłujcie się!” o swoim przystąpieniu do RCS. Będziemy Ci mogli wtedy przesłać specjalne błogosławieństwo i wpisać Cię do Księgi czystych serc.

Każdego dnia odmawiaj Modlitwę zawierzenia RCS; pamiętaj o zobowiązaniach w niej zawartych i wcielaj je w życie. A kiedy zaatakują Cię pokusy, natychmiast zwracaj się do Jezusa i Maryi, wołając: „Panie Jezu, ratuj! Maryjo, ochraniaj mnie!”. Ta krótka modlitwa naprawdę działa.

Codziennie podejmuj systematyczną pracę nad kształtowaniem swojego charakteru. Tak uporządkuj plan swych codziennych zajęć, aby znalazł się w nim czas na modlitwę, pracę oraz na odpoczynek.

Wierność tym zobowiązaniom będzie wypełnianiem woli Boga oraz zgodą, abyś mocą Chrystusa mógł (mogła) przezwyciężać swój egoizm, kształtować u siebie piękny charakter i kochać czystym sercem. Podziel się też swoim świadectwem.

Pamiętaj, że pismem formacyjnym RCS jest „Miłujcie się!”. Regularnie czytaj ten dwumiesięcznik i posługuj się nim w ewangelizacji swojego środowiska. Każdego dnia w redakcji modlimy się na różańcu oraz Koronką do miłosierdzia Bożego za wszystkich członków RCS oraz za Czytelników naszego pisma na całym świecie.

Na codzienny trud dojrzewania do czystej miłości i kształtowania swojego charakteru z serca Wam błogosławimy.

ks. Mieczysław Piotrowski TChr
i ks. Jerzy Molewski TChr

O wiele więcej znajdziesz w naszym sklepie!

1204-Pop-oratorium_Milosierdzie_Boze_Lumen_awW-domu-najlepiej-550×781biografia_550x781