Nowenna ku czci Niepokalanej (2021-2030)

Nowenna ku czci Niepokalanej (2021-2030) z okazji dwusetnej rocznicy objawienia Cudownego Medalika

W lipcu, listopadzie i grudniu 1830 roku Najświętsza Panna objawiła się w Paryżu (rue du Bac) seminarzystce Katarzynie Labouré ze Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia (Szarytki).

Głównym przesłaniem był objawiony 27 listopada tamtego roku Medalik z jego orędziem. Stał się on narzędziem licznych Boskich interwencji jak uzdrowienia, ocalenia czy nawrócenia, co uczyniło go w oczach wiernych cudownym w działaniu. W krótkim czasie przylgnęła do niego nazwa „Cudowny Medalik”. Sto dziewięćdziesiąt lat jego istnienia jest naznaczone niezliczonymi Boskimi interwencjami.

I oto zbliża się dwusetna rocznica objawienia Cudownego Medalika, która przypadnie w 2030 roku. Rodzina św. Wincentego a Paulo, tj. Siostry Miłosierdzia i Księża Misjonarze, w której Maryja złożyła ten cenny dar, pragnie uczcić wydarzenie sprzed lat i godnie przygotować się do zbliżającego się jubileuszu.

W związku z tym rozpoczyna się Nowenna, czyli dziewięcioletni okres peregrynacji orędzia Niepokalanej po polskich wsiach i miastach, która to peregrynacja, prowadzona przez księży i siostry ze Zgromadzeń św. Wincentego oraz przez członków Stowarzyszenia Cudownego Medalika, ma przybliżyć wiernym przesłanie Medalika oraz zachęcić do wypełnienia woli Maryi wyrażonej w trakcie objawienia:

1) aby była czczona jako wstawiająca się u Syna za światem

2) abyśmy włączyli się w Jej wstawienniczą modlitwę przez nabożne odmawianie różańca św. (PO, ses. 39, 3 lutego 1898).

Owa wola została następnie w tej czy innej postaci wyrażona w kolejnych objawieniach jak Lourdes czy Fatima. Rue du Bac, a następnie wszystkie kolejne objawienia maryjne wpisują się w zatroskanie naszej niebieskiej matki o ludzkość, która to misja została Jej powierzona z krzyża przez Syna w słowach: „Niewiasto, oto syn Twój” (J 19, 26).

Jako Rodzina św. Wincentego a Paulo, depozytariusz treści objawienia z 1830 roku, mamy nadzieję, że dziewięcioletni okres peregrynacji orędzia Cudownego Medalika przyczyni się do prowadzenia ludzi do jednania się z Bogiem, odnowienia życia w Chrystusie oraz do duchowego przygotowania się do dwusetnej rocznicy jego objawienia. W związku z Nowenną skierowaliśmy pismo do Sekretarza KEP, abpa Stanisława Gądeckiego, informujące o wydarzeniu z prośbą o przyzwolenie i błogosławieństwo, i otrzymaliśmy przychylną odpowiedź.

Nowenna i związana z nią peregrynacja będą odbywały się pod hasłem „Cudowny Medalik: znak z nieba i drogowskaz do nieba”.

Treści Medalika zawierają istotę głoszonego przez Kościół orędzia. Na awersie widzimy postać Niepokalanej z promieniami światła wychodzącymi z Jej dłoni, co symbolizuje wypraszane przez Nią dla nas łaski; pod stopami zaś ma kulę ziemską z wężem, któremu miażdży głowę jako znak ostatecznego zwycięstwa nad siłami zła, jakie przyjdzie za Jej pośrednictwem.

Z kolei na rewersie znajdują się trzy motywy. Pierwszy z nich to dwanaście gwiazd, które wyobrażają Chrystusa – Światłość świata (motyw gwiazdy) i Jego mistyczne zjednoczenie z Kościołem (liczebnik dwanaście), co stanowi syntezę chrześcijańskiego orędzia. Drugi motyw, zranione serca Jezusa i Maryi przedstawiają zjednoczenie Syna z Matką i Matki z Synem oraz nawiązują do Golgoty, kiedy to Jezus czyni swą Matkę naszą matką. Trzeci motyw to litera „M” i wznoszący się ponad nią krzyż na podstawie, która jest spleciona z literą „M”.

Litera „M” wyobraża Maryję, natomiast krzyż na podstawie – kulę ziemską, czyli odkupioną ludzkość, która pogrążyła się w grzechu. Ten motyw stanowi nawiązanie do wizji poprzedzającej objawienie Medalika. W tej to wizji św. Katarzyna Labouré ujrzała Maryję, ubraną całą na biało, ze złotym globem w dłoniach i małym krzyżem na jej szczycie. Maryja wstawiała się u Syna za ludzkością. Na Medaliku zostało to przedstawione symbolicznie jako litera „M” i wznoszący się ponad nią krzyż na podstawie.

Awers i rewers Cudownego Medalika stanowią przesłanie na każdy czas Kościoła, na obecny i na każdy przyszły aż po powrót Chrystusa na końcu czasów. Szczególnie rewers Medalika zawiera treści ponadczasowe, a jego symbolika przedstawia syntezę głoszonego przez Kościół orędzia. Z tej racji nie dziwi szczególne oddziaływanie Medalika. Rewers Cudownego Medalika może stanowić logo Kościoła Bożego. Pod tym znakiem będziemy bezpiecznie szli przez życie i pewnie odniesiemy zwycięstwo nad siłami zła.

Nośmy zatem z ufnością na szyi Cudowny Medalik i odmawiajmy inwokację: „O Maryjo bez grzechu poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy”. Obdarzmy medalikiem naszych najbliższych, a szczególnie dzieci i młodzież, zagrożone szerzącymi się dzisiaj niebezpiecznymi ideologiami, aby Niepokalana ustrzegła je przed nimi i zachowała przy Bogu.

Jako Rodzina św. Wincentego a Paulo zachęcamy wszystkich wiernych do włączenia się w Nowennę i peregrynację Cudownego Medalika po naszym kraju. Wierzymy, że jak u początków objawienia działy się liczne cuda i znaki, tak też teraz doświadczymy jako wspólnota wierzących licznych łask.

Nowenna rozpocznie z Adwentem br. peregrynacją Cudownego Medalika po parafiach naszego kraju.

Zgłoszenia woli nawiedzenia własnej parafii prosimy kierować na adresy znajdujące się na stronie: Cudowny Medalik pod zakładką Nowenna. Na tych samych stronach znajdują się wszelkie inne informacje o Nowennie i peregrynacji Cudownego Medalika.

Z okazji Nowenny ukazał się przewodnik zawierający jej program, modlitwy na czas Nowenny, nabożeństwa związane z objawionym Cudownym Medalikiem oraz materiały źródłowe z objawienia do rozważań (368 stron).

Przewodnik po Nowennie można zamówić w Wydawnictwie Instytutu Teologicznego w Krakowie, dzwoniąc pod nr 12 422 88 77 lub pisząc na adres: wydawnictwo@witkm.pl lub na adres: ul. Stradomska 4, 31-058 Kraków.

Niech Bóg błogosławi nam wszystkim w podejmowanej inicjatywie ku czci Jego i naszej Matki!

Ks. prof. Waldemar Rakocy CM – Koordynator krajowy Nowenny