Nowenna za sędziów Trybunału Konstytucyjnego

22 października 2020 r., w dzień liturgicznego wspomnienia św. Jana Pawła II, Trybunał Konstytucyjny rozpatrzy wniosek posłów dotyczący stwierdzenia niezgodności z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej części zapisów ustawy z dnia 7 stycznia 1993 r. dopuszczających aborcję eugeniczną.

Jan Paweł II prosił podczas I pielgrzymki do ojczyzny w 1979 r., abyśmy stali na straży życia i godności człowieka nienarodzonego. Najważniejszym przesłaniem Jego pontyfikatu było wezwanie do modlitwy.

Polskie Stowarzyszenie Obrońców Życia Człowieka dostrzegając doniosłą wagę orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego podjęło inicjatywę nowenny za wstawiennictwem św. Jana Pawła II. 13-21 października 2020 r. będziemy modlić się nowenną w intencji sędziów Trybunału Konstytucyjnego.

Będziemy prosić Ducha Świętego o umocnienie ich sumień, by z odwagą położyli kres zabijaniu nienarodzonych chorych dzieci w Polsce.

Zachęcamy wszystkich do włączenia się we wspólną modlitwę. Zapisać można się na stronie: NOWENNY wypełniając krótki formularz lub zadzwonić pod numer (12) 423 25 56.

Codziennie od 13 do 21 października 2020 r. o godz. 9:00 będziemy zamieszczać w WYDARZENIU NA FACEBOOKU rozważania nowenny.

Mamy nadzieję, że nasza gorliwa modlitwa przyczyni się do zmiany prawa zezwalającego obecnie na zabijanie tych spośród nas, którzy ochrony życia najbardziej potrzebują. Prawo do życia jest fundamentalnym prawem każdego człowieka, tego zdrowego i chorego, pełnosprawnego i z niepełnosprawnością, narodzonego i nienarodzonego.