O samotności | Nie tylko dla samotnych | dr Małgorzata Sołtyk