Podaruj swoje życie potrzebującym

„Powołanie Bóg nam daje – ale pytam się, czy nie moglibyście kilku lat Waszej młodości poświęcić Bogu, Ojczyźnie, służąc dzieciom, które czekają na miłość, przyjazną dłoń, na DOM? Twój brat może służył w wojsku a to mu nie przeszkadzało ani do zrobienia kariery, ani do tego by się ożenił, gdy przyjdzie na to czas… Nie dla siebie, ale dla dzieci wołam o pomoc!” – za świętą Urszulą Ledóchowską.

Jeśli:

  • jesteś człowiekiem wiary;
  • kochasz dzieci i młodzież i nie jest Ci obojętne, jakie życie i przyszłość może ich czekać w dzisiejszym świecie chaosu i zagubienia, świecie bez Boga;
  • nie boisz się trudnej i wymagającej pracy;
  • szukasz praktycznego związku między wiarą a działaniem, między modlitwą a życiem;
  • masz już jakąś formację duchową;
  •  jesteś otwarty na nowe doświadczenia;
  • zastanawiasz się nad swoją przyszłością;
  • przyjmujesz życie jako dar i pragniesz być darem dla innych.

Możesz przyłączyć się do nas, potrzebujemy Cię – czekamy na Ciebie!

Swoją działalność opieramy na czterech zasadach:

PRACA Z DZIEĆMI

Staramy się pomagać dzieciom i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych tworząc dla nich „dom” , toteż każdy opiekun i wychowawca identyfikuje się z rolą rodziców.

PROSTOTA ŻYCIA

Żyjemy w skromnych warunkach, wspólnie z dziećmi tworzymy jedną rodzinę. Zapewniamy mieszkanie, utrzymanie, wszystkie świadczenia zdrowotne i społeczne (umowa o pracę bądź umowa zlecenie) i kieszonkowe.

FORMACJA DUCHOWA

Na co dzień staramy się żyć Ewangelią Jezusa Chrystusa; jest to formacja do dojrzałej miłości opartej na przymierzu wzajemnego szacunku  i formacja do dojrzałego związania swojego życia z Bogiem – odkrywając swoje powołanie. Zobowiązujemy się w tym czasie do życia w celibacie miłości – żyć po prostu jak bracia i siostry.

ŻYCIE WSPÓLNOTOWE

Mieszkamy we wspólnocie tworząc rodzinę zaangażowaną w służbę dzieciom. Umożliwia to wzajemne wspieranie i dzielenie się swoimi doświadczeniami, sobą oraz swoją wiarą. „Dom Światełko” to wspólnota życia i wspólnota dóbr. Za Dom jest odpowiedzialna osoba konsekrowana – s. Elżbieta Książek.

Potrzebujemy Cię!

Nie szukamy tylko osób z przygotowaniem pedagogicznym, psychologów, do pracy z rodziną – ale otwarci jesteśmy na każdego, kto chciałby być „ojcem”, „matką” dla powierzonych mu dzieci, mądrym towarzyszem ich dorastania.

Mile będzie widziane małżeństwo lub para przygotowująca się do małżeństwa.

Może Twoim darem dla innych – będzie „Rok dla Jezusa”, może pięć lat, może dłużej…

Dzisiaj potrzeba ludzi wiary, mocnych Bogiem, świadków Chrystusa, żyjących w komunii z Maryją, otwartych na drugiego człowieka… poranionego, często zagubionego, słabego, bezbronnego, zagrożonego w dzisiejszym świecie!

Miejscem wspólnej służby jest Katolicka Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Dom Światełko” oraz Rodzinny Dom Dziecka w Godynicach 42, woj. łódzkie, powiat Sieradz.  Organem prowadzącym jest Katolickie Stowarzyszenie „Światełko”.

Kontakt z nami:

tel. s. Elżbieta Książek – 508 139 665; e-mail: dom@swiatelko.org.pl

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY!