Info

Poparcie dla Małopolskiego Kuratora Oświaty Pani Barbary Nowak

Polskie Stowarzyszenie Obrońców Życia Człowieka wystosowało list poparcia dla Małopolskiego Kuratora Oświaty Pani Barbary Nowak. Działalność Pani Barbary Nowak jest ukierunkowana na całościową ochronę dzieci i młodzieży w szkołach przed indoktrynacją prowadzoną przez organizacje LGBT.

Poniżej zamieszczamy treść listu, a także plik z listem i załącznikami.


Kraków, 22 lutego 2019 r.

Szanowna Pani
Anna Zalewska
Minister Edukacji Narodowej
al. J. Ch. Szucha 25
00-918 Warszawa

List poparcia dla Małopolskiego Kuratora Oświaty Pani Barbary Nowak

Pragniemy wyrazić nasze poparcie i głębokie uznanie wobec działań Pani Barbary Nowak, pełniącej funkcję Małopolskiego Kuratora Oświaty. W ocenie wiele środowisk i organizacji, których troską jest harmonijny rozwój dzieci i młodzieży, działalność Pani Barbary Nowak jest ukierunkowana na całościową ochronę dzieci i młodzieży w szkołach przed ideologiczną indoktrynacją prowadzoną przez organizacje LGBT.

Aktywiści tychże organizacji roszczą sobie prawo do wchodzenia do szkół pod pozorem prowadzenia zajęć o tolerancji i przeciwdziałaniu dyskryminacji. W rzeczywistości jednak oswajają uczniów z homoseksualizmem i przedstawiają wszelkie formy kontaktów seksualnych jako tak samo dobre i możliwe do podejmowania. Małopolski Kurator Oświaty, zdając sobie sprawę ze strategii manipulacyjnych środowisk LGBT, wykazuje się roztropnością i odwagą, przeciwstawiając się wywieraniu przez nie wpływu na treści programów edukacyjnych. Mając na względzie przede wszystkim dobro powierzonych jej dzieci, Pani Kurator prezentuje nie swoje osobiste poglądy, co zarzucają jej oponenci, lecz staje po stronie rzetelnych badań naukowych.

Należy w tym miejscu szczególnie podkreślić, że Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej w art. 48. gwarantuje, że to Rodzice mają prawo do wychowania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami. Wychowanie to powinno uwzględniać stopień dojrzałości dziecka, a także wolność jego sumienia i wyznania oraz jego przekonania.

Uzasadnienie naszego stanowiska w załączniku.

Z poważaniem,
Wojciech Zięba
prezes zarządu Polskiego Stowarzyszenia Obrońców Życia Człowieka

Załączniki:

 1. W polskiej oświacie dobre wychowanie seksualne
 2. Tęczowa szkoła
 3. Edukacja seksualna a ryzykowne zachowania seksualne nastolatków
 4. Edukacja czy deprawacja?

Do wiadomości:

 1. Premier Rzeczypospolitej Polskiej
 2. Rzecznik Praw Dziecka
 3. Wojewoda Małopolski
 4. Marszałek Województwa Małopolskiego
 5. Departament Edukacji i Kształcenia Ustawicznego Urzędu Marszałkowskiego w Krakowie
 6. Małopolski Kurator Oświaty
 7. Wydział Edukacji Urzędu Miasta Krakowa
 8. Związek Nauczycielstwa Polskiego
 9. Abp Marek Jędraszewski, Metropolita Krakowski
 10. Wydział Katechetyczny Archidiecezji Krakowskiej
 11. Komisja Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski
 12. Prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński
 13. Prezes Solidarnej Polski Zbigniew Ziobro
 14. Prezes Porozumienia Jarosław Gowin

Plik z listem i załącznikami pobierzesz tutaj