Miłujcie się! - oświadczenie Zarządu Towarzystwa Chrystusowego

Zarząd Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej i Wydawnictwa AGAPE sp. z o. o. oświadcza, że z przyczyn całkowicie niezależnych, zarówno od władz Towarzystwa Chrystusowego, jak i władz Wydawnictwa AGAPE sp. z o. o., czasopismo Miłujcie się! przestało się ukazywać, zarówno w druku, jak i w formie treści dostępnych w Internecie. 

Nowe czasopismo Trwajcie w miłościłudząco podobne do Miłujcie się!, nie jest inicjatywą Towarzystwa Chrystusowego i nie jest kontynuacją Miłujcie się!.

Przez cały czas wydawania dwumiesięcznika Miłujcie się! wpłaty darczyńców dokonywane przez jego czytelników były gromadzone wyłącznie na kontach Towarzystwa Chrystusowego będącego właścicielem Wydawnictwa AGAPE sp. z o. o. i wykorzystane w zgodzie z prawem cywilnym i kościelnymzgodnie z intencją ofiarodawców.


kontakt@milujciesie.pl