RCSM – z miłości i dla miłości

Jezus Chrystus oddał za nas życie, by uratować nas od śmierci. Nasza odpowiedź na Jego miłość musi być konsekwentna, byśmy nie usłyszeli zarzutu: „Czemu to wzywacie Mnie: »Panie, Panie!«, a nie czynicie tego, co mówię?” (Łk 6,46).

Grzech czyha u drzwi

Zapewne mało kto wybiera zło dlatego, że jest złe. Dokonujemy złych wyborów raczej dlatego, że jesteśmy podstępnie wprowadzani w błąd, a zło jawi się nam jako coś dobrego. Wydaje nam się, że antykoncepcja rozwiąże jakiś nasz problem, że metoda in vitro pomoże komuś zwalczyć niepłodność, że zdrada małżeńska to tylko doznanie przyjemności.

Często wchodzimy w grzech, nie zastanawiając się, jakie prawdziwe konsekwencje on ze sobą niesie – a przecież Jezus Chrystus jasno nam te konsekwencje pokazał. W swojej męce i śmierci wziął na siebie całe cierpienie, które jest wynikiem popełnionego przez nas zła.

Niestety, nasza niewiedza nie  usprawiedliwia nas przed Bogiem. Obecnie każdy ma dostęp nie tylko do krzyczących reklam i kłamliwej propagandy, ale również do rzetelnej wiedzy – a przede wszystkim do nauczania Kościoła, który ostrzega przed niebezpieczeństwem i podpowiada dobre rozwiązania. Pasterze nauczają nas w imieniu i mocą Chrystusa, ale istnieje także cała rzesza osób świeckich potwierdzających własnym życiem prawdziwość tej nauki: Chrystus ich

„po to ustanowił świadkami oraz wyposażył w zmysł wiary i łaskę słowa, aby moc Ewangelii jaśniała w życiu codziennym, rodzinnym i społecznym” (Familiaris consortio, 5).

Dlatego Pan Jezus z mocą podkreśla:

„Gdybym nie przyszedł i nie mówił do nich, nie mieliby grzechu. Teraz jednak nie mają usprawiedliwienia dla swego grzechu” (J 15,22).

Zamysł Boży

„Wedle zamysłu Bożego, małżeństwo jest podstawą szerszej wspólnoty rodzinnej, ponieważ sama instytucja małżeństwa i miłość małżeńska są skierowane ku rodzeniu i wychowaniu potomstwa” – uczy św. Jan Paweł II (Familiaris consortio, 14).

Bóg uobecnia się w miłości małżeńskiej, a także w miłości i odpowiedzialności rodzicielskiej. Właśnie rodzina, w naturalny sposób przeżywająca radość czystej miłości, staje się światłem dla świata i świadectwem Ewangelii.

Trwałe i nierozerwalne przymierze małżeńskie jest obrazem przymierza Boga z człowiekiem – przymierza, którego nic i nikt nie może zerwać. Małżonkowie mogą być dla siebie nawzajem wsparciem w doli i niedoli, w chorobie i cierpieniu, a także w radości i szczęściu. Wspólnie przeżywana radość staje się podwójną radością, smutek przeżywany wspólnie zmniejsza się o połowę.

Dzięki płodności małżonkowie mogą uczestniczyć w dziele stworzenia razem z Bogiem, który przez nich i razem z nimi powołuje do życia nowe istoty ludzkie.

„Powołując [człowieka] do istnienia z miłości, powołał go jednocześnie do miłości” – podkreśla św. Jan Paweł II (FC 11).

Nie dla grzechu, nie dla przyjemności, ale dla prawdziwego szczęścia płynącego z prawdziwej, czystej miłości.

Wybór należy do Ciebie

Jednak Bóg nie może nas uszczęśliwić wbrew naszej woli.

„Nie możemy być zjednoczeni z Bogiem, jeśli nie wybieramy w sposób dobrowolny Jego miłości. Nie możemy jednak kochać Boga, jeśli grzeszymy ciężko przeciw Niemu, przeciw naszemu bliźniemu lub przeciw nam samym” (KKK 1033).

Naszą odpowiedzią na miłość Boga może być tylko nawrócenie i oczyszczenie serca, a także odwrócenie się od grzechów egoizmu, pychy, antykoncepcji, przeciwnych naturze kontaktów seksualnych itp.

Każdy ma świadomość tego, że jeśli w domu się nie sprząta, to jest coraz bardziej brudno, a brud sprzyja rozwojowi chorób. Czystość małżeńska również wymaga sprzątania, odnawiania i powrotu do pierwotnego ładu.

Bóg bowiem na początku stworzył wszystko w taki sposób, że było to „bardzo dobre” (Rdz 1,31). Dlatego konieczny jest powrót do „przymierza z Mądrością Bożą”, mówiąc słowami św. Jana Pawła II,

„Przyszłym losom świata grozi bowiem niebezpieczeństwo, jeśli ludzie nie staną się mądrzejsi” (FC 8).

„Potrzebne jest ciągłe, nieustanne nawracanie, które wymaga wewnętrznego oderwania się od wszelkiego zła i przylgnięcia do dobra w jego pełni” – uczy św. Jan Paweł II (FC 9).

Nawracajmy się więc i dbajmy o czystość w swoich małżeństwach i rodzinach.

Mirosław Rucki


Ruch Czystych Serc Małżeństw

Kochani Małżonkowie! Pamiętajcie o nieocenionym skarbie, jaki otrzymaliście w sakramencie małżeństwa, którym jest sam Jezus Chrystus! Jednoczcie się z Nim i wszystkie problemy, kłopoty i radości przedstawiajcie Mu w swej codziennej modlitwie.

Tylko z Nim pokonacie wszystkie trudności! Jeżeli małżonkowie wspólnie się modlą, regularnie się spowiadają i uczestniczą w Eucharystii, to wówczas swoją przyszłość budują na niezniszczalnej skale, którą jest sam Bóg.

Pan Jezus zaprasza Was do Ruchu Czystych Serc Małżeństw, gdyż pragnie odnawiać, pogłębiać i uzdrawiać Wasze relacje małżeńskie.

Aby przystąpić do RCSM, najpierw trzeba wyznać wszystkie swoje grzechy i zaniedbania w sakramencie pokuty, uczestniczyć we Mszy św., a po przyjęciu Jezusa w Komunii św. odmówić Modlitwę zawierzenia.

Odmawiajcie Modlitwę zawierzenia RCSM każdego dnia i wprowadzajcie w swoje małżeńskie życie wszystkie zobowiązania w niej zawarte. Trzeba tak uporządkować swoje codzienne obowiązki, aby na pierwszym miejscu była modlitwa, a później praca i odpoczynek. Czuwajcie, aby telewizja i internet nie stały się bożkami w Waszym domu ani złodziejami czasu – kosztem modlitwy i odpoczynku.

Troszczcie się o dar czystego serca, bo kochać można tylko czystym sercem. Dlatego czuwajcie i trwajcie zawsze w stanie łaski uświęcającej, a gdyby zdarzył się Wam ciężki upadek, to natychmiast przystępujcie do sakramentu pokuty.

Pan Jezus pragnie, abyście dzielili się z innymi na łamach „Miłujcie się!” swoim doświadczeniem życia i wiary, dlatego, prosimy, piszcie i przysyłajcie do redakcji swoje świadectwa.

O tym wielkim wydarzeniu, jakim było Wasze przystąpienie do RCSM, można poinformować naszą redakcję, przysyłając nam swój adres, daty urodzenia i przystąpienia do RCSM. Wpiszemy Was wtedy do Księgi czystych serc i prześlemy Wam specjalne błogosławieństwo.

„Łaska Pana Jezusa Chrystusa, miłość Boga i dar jedności w Duchu Świętym niech będą z wami wszystkimi!” (2 Kor 13,13).

Z Chrystusowym błogosławieństwem
ks. M. Piotrowski
z zespołem redakcyjnym


Modlitwa zawierzenia Ruchu Czystych Serc Małżeństw

Panie Jezu, dziękujemy Ci, że ukochałeś nas miłością bez granic, nie wahając się nawet oddać życie za nas. Dziękujemy Ci za to, że Twoja miłość chroni nas od zła, podnosi z największych upadków i leczy najboleśniejsze rany. Dziękujemy Ci za Twoją obecność w  sakramencie małżeństwa i za to, że u Ciebie zawsze możemy znaleźć lekarstwo na każde zło oraz siłę do pokonywania wszelkich trudności i kryzysów. Oddajemy Ci swoją pamięć, rozum, wolę, dusze i ciała wraz ze swoją płciowością. Przyrzekamy codziennie spotykać się z Tobą na wspólnej modlitwie i w lekturze Pisma św., w częstym przyjmowaniu Komunii św. i  adoracji Najświętszego Sakramentu. Postanawiamy regularnie przystępować do sakramentu pojednania, nie ulegać zniechęceniu i natychmiast podnosić się z każdego grzechu.

Postanawiamy nie kupować, nie czytać i nie oglądać czasopism, programów ani filmów o treściach pornograficznych. Przyrzekamy nie używać żadnych środków antykoncepcyjnych i rezygnujemy z samej postawy antykoncepcyjnej. Przyrzekamy być zawsze gotowymi na  przyjęcie każdego dziecka, które Ty, Panie, pragniesz powołać do  istnienia. Pragniemy być dla niego dobrymi wychowawcami, aby własną postawą i  świadectwem ukazywać im drogę do Ciebie.

Panie Jezu, ucz nas systematycznej pracy nad sobą, umiejętności kontrolowania naszych pobudzeń seksualnych i emocji. Prosimy Cię o odwagę w codziennym przeciwstawianiu się złu, abyśmy unikali wszystkiego, co uzależnia i zniewala, a przede wszystkim narkotyków, alkoholu i nikotyny. Ucz nas tak postępować, aby w naszym życiu najważniejsza była miłość.

Maryjo, Matko nasza, prowadź nas drogami wiary do samego źródła miłości – do  Jezusa. Za Świętym Janem Pawłem II pragniemy całkowicie zawierzyć się Tobie: „Totus Tuus, Maryjo”! W  Twoim Niepokalanym Sercu składamy całych siebie, wszystko, czym jesteśmy, każdy swój krok, każdą chwilę swojego życia.

Amen!

O wiele więcej znajdziesz w naszym sklepie!

1401-Przy_sercu_Twoim_Lumen_awmodlitewnik-dla-malzonkow-i-rodzicow_550x781Opowiedz_swoim_dzieciom_aw_550x781