Młodzież Zobacz

Ruch Czystych Serc – Pan Jezus chce uzdrawiać

„Czystość domaga się osiągnięcia panowania nad sobą, które jest pedagogią ludzkiej wolności. Alternatywa jest oczywista: albo człowiek panuje nad swoimi namiętnościami i osiąga pokój, albo pozwala zniewolić się przez nie i staje się nieszczęśliwy” (KKK 2339).

Umiejętność panowania nad sobą i czyste serce są darami, które Pan Jezus daje każdemu, kto pragnie Go przyjąć i podejmuje codzienną wytrwałą pracę nad kształtowaniem swojego charakteru. Wszyscy, którzy oddadzą Jezusowi całe swoje życie, aby był On ich jedynym Panem i Królem, którzy będą przezwyciężać swój egoizm, doświadczą uzdrawiającej mocy Jego miłości.

Pan Jezus zaprasza wszystkich do Ruchu Czystych Serc, gdyż On pragnie nas w tej wspólnocie uzdrawiać, kształtować w niej piękne i silne charaktery oraz uczyć kochać czystą miłością.

Kto może przystąpić do Ruchu Czystych Serc?

Każdy, kto pragnie ofiarować Jezusowi swoje serce na leczenie i kształtować swój charakter.

Jakie są wymagania?

Szczera gotowość wypełnienia wszystkich poleceń zawartych w Modlitwie zawierzenia RCS, a szczególnie zobowiązania do codziennej modlitwy, do natychmiastowego powstawania z każdego ciężkiego grzechu w sakramencie pokuty, do częstego uczestniczenia w Eucharystii oraz do systematycznej pracy nad sobą.

Kiedy i jak można przystąpić do Ruchu Czystych Serc?

W każdej chwili! Najpierw pójdź do spowiedzi św., a kiedy przyjmiesz Jezusa w Komunii św., oddaj Mu swoje serce, odmawiając Modlitwę zawierzenia RCS. Tę modlitwę odmawiaj każdego dnia rano.

Jeśli prześlesz do naszej redakcji informację o swoim przystąpieniu do RCS, wtedy wyślemy Ci specjalne błogosławieństwo i wpiszemy Cię do Księgi czystych serc.

Przysyłajcie nam swoje świadectwa, dzielcie się skarbem wiary i doświadczeniem zwycięstw oraz duchowych zmagań z pokusami i grzechami. Przez Wasze świadectwa Pan Jezus pragnie docierać do wielu zagubionych ludzi na całym świecie, aby otwierali oni swoje serca na Jego nieskończone miłosierdzie.

Każdego dnia w redakcji modlimy się w Waszych intencjach na różańcu, Koronką do miłosierdzia Bożego oraz podczas Eucharystii. Prosimy, włączcie się w tę wspólnotę modlitwy za siebie nawzajem.

„W każdym położeniu bierzcie wiarę jako tarczę, dzięki której zdołacie zgasić wszystkie rozżarzone pociski Złego. Weźcie też hełm zbawienia i miecz Ducha, to jest słowo Boże – wśród wszelakiej modlitwy i błagania. Przy każdej sposobności módlcie się w Duchu! Nad tym właśnie czuwajcie z całą usilnością” (Ef 6,16-18).

Z  serca Wam wszystkim błogosławię,

ks. Mieczysław Piotrowski TChr z zespołem redakcyjnym


Modlitwa zawierzenia RCS

Panie Jezu, dziękuję Ci, że ukochałeś mnie miłością bez granic, która chroni od zła, podnosi z największych upadków i leczy najboleśniejsze rany. Oddaję Ci swoją pamięć, rozum, wolę, duszę i ciało wraz ze swoją płciowością.

Przyrzekam nie podejmować współżycia seksualnego do czasu zawarcia sakramentu małżeństwa. Postanawiam nie czytać, nie kupować i nie oglądać czasopism, programów ani filmów o treściach pornograficznych. (Dziewczęta mogą dodać: »Postanawiam ubierać się skromnie i w żaden sposób nie prowokować u innych pożądliwych myśli czy pragnień«).

Przyrzekam codziennie spotykać się z Tobą na modlitwie i w lekturze Pisma św., w częstym przyjmowaniu Komunii św. i adoracji Najświętszego Sakramentu. Postanawiam regularnie przystępować do sakramentu pojednania, nie ulegać zniechęceniu i natychmiast podnosić się z każdego grzechu.

Panie Jezu, ucz mnie systematycznej pracy nad sobą, a zwłaszcza umiejętności kontrolowania moich pobudzeń seksualnych i emocji. Proszę Cię o odwagę w codziennej walce ze złem, abym nigdy nie brał(a) narkotyków i unikał(a) wszystkiego, co uzależnia, a w szczególności alkoholu i nikotyny. Ucz mnie tak postępować, aby w moim życiu najważniejsza była miłość.

Maryjo, Matko moja, prowadź mnie drogami wiary do samego źródła miłości – do Jezusa. Za świętym Janem Pawłem II pragnę całkowicie zawierzyć się Tobie: »Totus Tuus, Maryjo«! W Twoim Niepokalanym Sercu składam całego (całą) siebie, wszystko, czym jestem, każdy swój krok, każdą chwilę swojego życia. Błogosławiona Karolino, wypraszaj mi dar czystego serca. Amen!

Podobne treści znajdziesz w naszym sklepie:

Noga z gazu. 104 porady jak zachować czystość.Jaka jest prawda o znaczeniu ludzkiej seksualnościBłogosławieni czystego serca